Wie werken er bij het Kruispunt? Naast het vele werk dat door vrijwilligers wordt gedaan, zijn er drie vaste medewerkers.

 

Martijn Leeftink (1973) is per 1 oktober 2013 in dienst bij ”Het Kruispunt” als opvolger van ds. Marten de Vries. Evenals zijn  voorganger heeft hij de opdracht het christelijk geloof uit te leggen aan moslims en andere christenen daarvoor toe te rusten. Martijn studeerde theologie in Kampen, waar hij zich in zijn eindscriptie (“…wij hebben een voorspraak”) richtte op de voorspraak in de Islam en de Bijbel. Daarna studeerde hij Islam, Arabisch en Oosters Christendom gedurende 1 jaar in Beirut aan de Near East School of Theology. Vanaf 2003 woonde hij in het Midden Oosten, eerst in Jordanië voor de taalstudie Arabisch, daarna in Damascus, Syrië. Door de verslechterende omstandigheden in Syrië verhuisde hij met zijn gezin in 2012 terug naar Nederland, waar hij nu zijn ervaringen kan inzetten voor het Kruispunt. “Als moslims in de islamitische wereld door dromen en visioenen Jezus leren kennen en Hem gaan volgen, dan is het onze droom dat in Nederland moslims tot geloof in Jezus komen doordat ze Hem zien in levende ontmoeting met echte christenen.”

Martijn spreekt Arabisch en is daarom ook aanwezig voor hen met Arabisch als moedertaal, die over het geloof willen spreken maar voor wie Nederlands daarvoor nog te lastig is. Martijn is te bereiken via martijn@hetkruis.org

Erika van Nes – Visscher (1986) is sinds de oprichting van Het Kruispunt in 2009 betrokken bij het werk in Rotterdam. Ze studeerde theologie (bachelor en master) aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, België. Tijdens haar studiejaren specialiseerde zij zich in de relatie christendom/islam; kennis die ze nu zinvol kan inzetten bij Het Kruispunt. Binnen het Kruispunt is Erika verantwoordelijk voor theologische bezinning, algemene informatie over cursussen en gespreksgroepen en informatie over de ‘islam-in-huis’-dagen. Erika: “Jezus kleurt álles. Het is mijn verlangen dat Hij het centrum is van ons geloof, van ons leven, van deze wereld. En daar wil ik christenen in toerusten, en moslims graag op wijzen.”

Te bereiken via: erika@hetkruis.org

Annemarie Krijger (1985) is binnen het Kruispunt verantwoordelijk voor vrouwengroepen. Ze haalde haar BA Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, Belgie en MA aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Christelijke theologie, maar steeds met aandacht voor het gesprek met de islamitische theologie, een spannende bezigheid. Annemarie is betrokken geraakt bij het Kruispunt nadat het enkele tijd bestond, en er behoefte was aan nog een vrouwelijke medewerkster, om meer aandacht te kunnen besteden aan het geven van toerusting en bijbelles aan vrouwen en aan het diaconaal werk.  Annemarie over haar werk: “Christinnen in Rotterdam en omstreken hebben oog voor hun moslimbuurvrouwen en de wens hen beter te leren kennen. Die wens is vaak wederzijds. Toch blijven de eerste stappen bij elkaar over de drempel spannend. Bij het Kruispunt wil ik eraan bijdragen dat ze elkaar toch ontmoeten. In de wetenschap dat Christus vrouwen opzocht en opzoekt bij de waterput, bij het opvoeden van hun kinderen, bij het huishouden. En daar met hen wil spreken over hun leven, en het Zijne.”

Annemarie is te bereiken via: annemarie@hetkruis.org