Het Kruispunt

Wat geloven wij?

 

Wij geloven dat God bestaat. Dat Hij alles gemaakt heeft. Dat Hij van mensen houdt. Wij geloven dat veel mensen van God houden, maar tegelijk een afstand ervaren tussen hen en God. Wij geloven dat die afstand er ook is en door mensen niet overbrugd kan worden. Wij geloven dat God zelf zo graag die afstand wil overbruggen, dat Hij als mens op deze aarde gekomen is. In Jezus onder ons geleefd heeft. Wij geloven dat Jezus gestorven is, en opnieuw tot leven kwam. Wij geloven dat Hij daarmee de wortel van het kwaad dat ons gevangen hield, heeft vernietigd. Zo heeft hij vrede gemaakt tussen ons en God. Niet de macht van het kwaad, maar de macht van Gods liefde, door geloof in Jezus, heeft ons in zijn greep. Daarmee is de afstand overbrugd, en mogen we altijd bij God komen en Hem zelfs kennen: Kijk naar Jezus en je weet wie God is.

We geloven ook dat Jezus nu bij God is en op een dag terug komt. Dan zal alles nieuw en mooi zijn. We geloven dat Hij alle macht heeft, ook op deze aarde. Ook al is er veel gebroken en kapot in deze wereld, en zal het pas heel worden wanneer Jezus definitief terugkomt. Tot die tijd zijn wij geroepen om over Gods liefde in Jezus te vertellen en aan de mensen en de wereld te laten zien wie God is. Om zijn macht te laten zien in deze wereld, door relaties te herstellen en te streven naar verzoening tussen mensen en groepen. Dat doen we in vrede,  liefde en dienstbaarheid. We willen leven uit liefde voor God en liefde voor de ander. Zonder voorwaarden. Zoals God zelf ons, mensen, lief heeft zonder voorwaarden.

Dat kunnen we niet op eigen kracht. Maar God heeft zijn Geest gegeven die ons helpt en bijstaat, de weg wijst en overtuigt dat God je liefheeft en je door Jezus bij Hem thuis mag zijn.

 

 

Wat doen wij?

Wij willen graag dat moslims en christenen elkaar ontmoeten en leren kennen – allereerst als mensen en medelanders. Maar ook als gelovigen in één Schepper-God.

Daartoe hebben wij verschillende activiteiten, zowel voor vrouwen, als voor mannen, als voor gemengde gezelschappen.

 

Activiteiten die wekelijks gedaan worden:

* Naai- en breiclub voor vrouwen. Elke woensdagochtend vanaf 9.30u.

* Koffiepraat: Taal café voor iedereen. Elke Donderdagochtend van 10:00 tot 11:30. Elkaar ontmoeten en leren beter Nederlands te praten.

 

Activiteiten die met regelmaat gebeuren:

* Maaltijd voor mannen: Iedere eerste vrijdag van de maand, van 18.00 tot 21.00u.

* Cursus of bijeenkomst over de bijbel, Jezus, wie is God.

* Maaltijden voor iedereen rond de tijd van Kerst en van Pasen. Zie de agenda voor de data.

 

Activiteiten die op aanvraag gebeuren:

* Gespreksgroepen tussen moslims en christenen over onderwerpen uit de Bijbel en de Koran.

* cursussen en toerustingsbijeenkomsten voor de kerken in de regio, op aanvraag.

 

Voor vragen over de bijbel, wie is God, wie is Jezus, wie is Mohammed, kun je altijd contact opnemen of langskomen. Wij staan open voor een goed gesprek! Koffie, thee en koek staan klaar!

 

Achtergrond

Het Kruispunt gaat uit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (http://www.gkv.nl) in de regio Rotterdam. Wij zijn zelf geen kerk. Maar we willen wel graag de gemeenschap en de ontmoeting bieden die een willekeurige kerk ook wil bieden. Wees dus niet bang om gewoon eens binnen te lopen!