Impressie

Wie is God? Rondom deze vraag kwamen moslims en christenen vrijdag 6 maart samen.
Op deze avond werd het tweede mini-symposium gehouden, waar moslims en christenen
elkaar ontmoetten en in gesprek gingen.
Ontmoeting
De avond begon met een maaltijd, waar ontmoeting en gezelligheid centraal stonden.
Sommige van de aanwezigen kenden elkaar al jaren, dankzij de dialoooggroep van
christenen en moslims, en hebben daardoor een band opgebouwd. Anderen waren er voor
het eerst en maakten mee hoe mooi het is om als mensen met heel verschillende
achtergronden samen te komen en ook samen te eten. Als inwoners van dezelfde stad
elkaar te herkennen in normen en waarden is een mooie ervaring! Behalve die mooie
ervaring lag er ook een kans. Een kans om in gesprek te gaan over wie God is.
Christenen over ‘Wie is God?’
Na de maaltijd gingen de presentaties van start. Dhr.Tural Koç, verbonden aan de
Islamitische Universiteit Rotterdam, leidde de avond in en gaf daarna dominee Marten de
Vries, Missionair predikant te Rotterdam, de gelegenheid om namens de christenen te
vertellen wie God is.
Is de vraag ‘Wie is God?’ niet wat oneerbiedig om te stellen? De vraag doet vermoeden
dat wij als mensen een definitie van God kunnen opstellen. De enige manier om toch met
deze vraag aan de slag te gaan, is te kijken naar hoe God zichzelf openbaart in zijn
schepping en in zijn Woord. Goddank hoeven we dan niet te broeien op een definitie van
God, maar laat Hij zelf in zijn Zoon wie Hij is: onze Vader, onze Verlosser en onze
Heiligmaker die ons van heel dichtbij de weg wijst naar het goede leven met Hem. Na de
tweede presentatie zouden we hierover verder in gesprek gaan.
Moslims over ‘Wie is God?’
Dominee Matthijs Haak, predikant van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in
Rotterdam-Delfshaven leidde de tweede spreker in: dhr. Coşkun Konya, die namens de
Nursi-beweging sprak. Moslims spreken over drie bronnen die over Allah vertellen: de
Koran, de profeet Mohammed en alle schepselen. De profeet Mohammed heeft in zijn
leven laten zien hoe Allah is, doordat hij goed geleefd heeft. Ook andere mensen kunnen
dat doen, door hun best te doen om goed te leven. Een specifieke manier om meer van
God te zien, is je bezighouden met wetenschap. Hierdoor raak je onder de indruk van wat
God gemaakt heeft en wie Hij is.
In gesprek
Na de twee presentaties maakten we groepjes, waarin de moslims en christenen beide
vertegenwoordigd waren. Een vraag die een moslim bezighield: moet je nog wel goede
dingen doen, als je weet dat Jezus je zonden vergeeft? En: wie is de Heilige Geest? Een
christen vroeg een moslim: is God dichtbij jou? Op deze manier raakten we in gesprek en
kregen we de kans om persoonlijk over God te vertellen. Zo blijft het niet bij theorieën,
maar mogen we als mensen weerspiegelen wie God is.

De werkgroep Het Kruispunt, uitgaande van een groep Christenen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Rottterdam en de werkgroep Het Gemeentelicht, uitgaande van een groep Moslims van de Nursi-beweging in Rotterdam, hopen op vrijdagavond 6 maart samen te komen voor hun tweede mini-symposium.

De avond zal beginnen met een gezamenlijke maaltijd, waarna iemand uit de Nursi-bewegeging en ds. De Vries namens de werkgroep Het Kruispunt ieder een eigen presentatie zullen houden over de vraag Wie God nu daadwerkelijk voor ons is. Vervolgens zal in groepjes en plenair over dit onderwerp worden gesproken.

[download id=”1″]
[download id=”2″]

Door de combinatie van een presentatie en de mogelijkheid tot onderling gesprek, kunnen de deelnemers zich verdiepen in de manier waarop Christenen en Moslims tegen God aankijken.

Geïnteresseerden voor het mini-symposium zijn van harte uitgenodigd. De avond zal plaatsvinden in de Gereformeerd-Vrijgemaakte Kerk te Rotterdam-Delfshaven: Kuipersstraat 19, Rotterdam. De deuren openen om 18u30, waarna vanaf 19u de maaltijd kan worden genuttigd. Om 19u45 zal vervolgens het symposium beginnen. De avond eindigt tot slot rond 22u.

Voor meer informatie naar aanleiding van dit bericht:
Werkgroep Het Kruispunt:
jannekevantil@hotmail.com
www.hetkruis.org