Zie ook:

Bij de verkondiging van het evangelie onder moslims valt het op dat de moslimgemeenschap – ook op theologisch gebied – goed georganiseerd is. Ze nemen vaak deel aan het publieke debat en er is aan moslimzijde veel inzet. Daarnaast beschikken ze over ruime mogelijkheden om de eigen overtuiging uit te dragen. Denk maar aan Dialoog Academie en de Islamitische Universiteit Rotterdam.

Dat onze gesprekspartners vaak goed opgeleide mensen zijn vraagt van ons een juiste aanpak. Naast het toerusten van gemeenteleden en verkondiging in de breedte is het nodig het gesprek ook aan te gaan met de islamitische bovenlaag. Dat laatste vraagt om een hoge inzet, meer professionaliteit en vooral ook een lange termijn benadering die op continuiteït is gericht.

In de afgelopen jaren heeft het werk van ds. Marten de Vries zich in deze richting ontwikkeld. Door studie en uitbreiding van contacten zijn de mogelijkheden toegenomen om ook die bovenlaag te bereiken.

Tegen deze achtergrond is besloten om te komen tot een Studie- en Ontmoetingscentrum voor het gesprek met moslims. Binnen dit centrum worden de verschillende werkzaamheden die gericht zijn op ontmoeting met moslims en de studie van de islam geconcentreerd. De doelstellingen van het centrum zijn:

  • het organiseren en ondersteunen van activiteiten en projecten die gericht zijn op het gesprek met moslims
  • de ontmoeting met moslims en het onderhouden van contacten met moslimorganisaties, moskeeën en andere instellingen
  • het toerusten van christenen om met moslims in gesprek te gaan

Deze doelstellingen zijn in eerste instantie gericht op Rotterdam-Rijnmond, maar kunnen in latere instantie ook uitgebreid worden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de doelstellingen in continuïteit worden gerealiseerd en niet afhankelijk zijn van de op dat moment werkende missionair predikant (in de huidige situatie ds Marten de Vries).

De eerste stap om te komen tot een studie- en ontmoetingscentrum was de vorming van een Werkgroep, die de volgende taken heeft:

  • initiëren en onderhouden van interne (MAR, classeskerken) en externe contacten
  • toerusting van christenen door middel van training, cursussen, catechese
  • organiseren van projecten en activiteiten
  • administratieve en secretariële ondersteuning
  • het mobiliseren van extra (financiële) middelen

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de bemensing van deze werkgroep. Hierbij is gezocht naar mensen met verschillende kwaliteiten, maar die daarnaast ook in de gelegenheid zijn het werk voor een aantal (5) jaren uit te voeren.

Op 1 juli 2009 hebben we als werkgroep, onder leiding van Wim Koning, ons eerste overleg gehouden in het Kompas. Na de onderlinge kennismaking hebben we een eerste gesprek gehad over de mogelijke activiteiten voor het komende jaar. Tevens zijn er concrete afspraken gemaakt over een aantal activiteiten voor de komende maanden. Daarnaast hebben we ook met elkaar van gedachten gewisseld over de benodigde rollen en de aanwezige gaven binnen de werkgroep. Ook hebben we gesproken over de manier waarop we Het Kruispunt goed naar buiten kunnen brengen door middel van logo (advies Leen Bogerd), website (advies Klaas de Vries) en andere PR activiteiten. Het is duidelijk dat een goed communicatieplan essentieel is om een goed imago op te bouwen zodat we over een aantal jaren goed bekend zijn binnen de moslimwereld.

We zijn blij en dankbaar dat we als werkgroep een start hebben kunnen maken. Na een (lange) tijd van voorbereiding en verkenning is het dan zo ver. We hopen dat we door deze opzet het missionaire werk gericht op moslims nog beter kunnen ondersteunen. We bidden onze God om zijn zegen, want zonder dat zal het niet lukken.

Werkgroep:

Jan Willem van den Berg, Maaike Bos, Lidy Kralt, Faas Louter, Erika van Nes en Marten de Vries.

Namens de werkgroep,

Faas Louter