Spreken over geloofszaken is niet altijd gemakkelijk. In de interreligieuze communicatie kunnen er allerlei strubbelingen ontstaan. Het nadenken over, en het aanleren van een houding die de interreligieuze communicatie bevordert, is uitermate zinvol. De cursus “Interreligieuze communicatie tussen christenen en moslims” biedt daarvoor een waardevolle bijdrage. Een korte impressie vanuit de praktijk…

Enigszins onwennig komt de groep de eerste avond bij elkaar. Na een korte kennismaking is het ijs al gauw gebroken. De sfeer in de groep is open en betrokken. Na een gezamenlijke verdieping in communicatiemethoden, gaan we in kleine groepjes uiteen om het geleerde te oefenen. Hierdoor ontstaan boeiende gesprekjes over ons geloof in God, en wat dat voor ons dagelijks leven betekent.

In de daaropvolgende avonden staan we stil bij een bepaald aspect van de interreligieuze communicatie, en brengen we het geleerde in de praktijk door met elkaar te oefenen. Veel interessante conversaties ontstaan, bijvoorbeeld over de betekenis van vasten, of over de plaats van gebed is ons leven.

Soms liegen de gesprekken er niet om. Bepaalde vragen en onderwerpen ontlokken heftige reacties in de groep. Het aanleren van interreligieuze communicatievaardigheden en van bepaalde spelregels van omgang met elkaar, helpt ons om hier op een betere manier mee om te leren gaan.  Inmiddels hebben wij vier van de zes avonden gehad. Dat we gebaat zijn met het aanleren en toepassen van goede interreligieuze communicatievaardigheden, dat blijkt wel uit de praktijk.