In deze lezing over het vijfde gebod – ‘Eer uw vader en uw moeder’ – zal het gaan om gezag, gehoorzaamheid, dienstbaarheid, en liefde als de vervulling van het gebod. Onder het motto ‘respect!’ gaat het over de rol van gezagsdragers en machthebbers, zoals ouders, overheid, werkgevers en leerkrachten. Vraagt God slaafse gehoorzaamheid en staat dit gebod daarmee haaks op onze democratische cultuur? Of geeft Jezus een andere invulling aan dit gebod?

Drs. Gertjan Segers zal een inleiding houden over dit onderwerp, waarna ir. Rasit Bal een reactie zal geven als coreferent. Gert Jan Segers is directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie. Rasit Bal is coordinator van de opleiding Islamitische Theologie aan Hogeschool InHolland te Rotterdam. Na de lezing zal er een (forum)discussie zijn.

De lezing start om 20.00 uur in Het Baken, Anthonie van Dijcklaan 1 te Bergschenhoek. Om 19.30 uur is de zaal open. Iedereen is van harte welkom.