Manaarlezing naar aanleiding van het tweede geloofspunt van de islam “Engelen”.

Met Jezus kwam de hemel op aarde. In Hem kwam God onder de mensen.

Dit is het grootste geheim van de wereld. En iedereen mag het weten.

Miljoenen mensen geloven in Hem. Daar is ook alle reden toe. In hemelse sferen wordt Hij op handen gedragen. De Geest van God geeft Hem gelijk: de weg naar God is Híj.

Ds Marten de Vries zal een inleiding houden, waarna een prof. dr. Ö. Hıdır een reactie vanuit de islam zal geven. Na de lezing zal er een (forum)discussie zijn.

De lezing start om 20.00 uur in de ‘Maranathakerk’, Stadhouderslaan 317 te Ridderkerk. Om 19.30 uur is de zaal open. Iedereen is van harte welkom.