[singlepic id=16 w=160 h=120 float=left] Vrijdag 26 april 2010 organiseerde Het Kruispunt in samenwerking met de islamitische vereniging Het Gemeentelicht een mini-symposium over ‘vrede’.  Wat bedoelen we wanneer we ons geloof een ‘geloof van vrede’ noemen, en hoe vindt dat een plaats in het leven van moslims en christenen? In het kerkgebouw in Rotterdam Delfshaven was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en te bevragen, en daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt!

Na een gezellige maaltijd gaf Muhammed Başoğlu ons een inleiding over de plaats van vrede in de islam. Hij verbond vrede met geloven: het ontbreekt de wereld aan vrede omdat mensen de wetten uit de koran niet naleven. Muhammed legt uit hoe in de koran opgeroepen wordt tot vrede en hoe de moslims Mohammed als grote voorbeeld van vrede en geduld zien. Pas in zware verdrukking voor de gelovigen mocht er met geweld geantwoord worden. Hij maakt ons duidelijk hoe de islam van vrede met God spreekt: vrede met God is je aan God onderwerpen. Daartoe mag niemand gedwongen worden.

[singlepic id=15 w=160 h=120 float=right] Vervolgens gaf dominee Marten de Vries een inleiding over vrede in het christelijk geloof. Hij vertelde over de vrede die wij mensen niet konden maken, maar die God ons bracht. Door te leren van de vrede die God met ons maakt, vinden wij de moed en kracht om tekenen van verzoening op te richten. “Leren van het wonder van God,” noemt hij het. Hij sluit af met de opmerking, dat christenen zich niet met geweld verweren onder vervolging, maar mee-lijden met Christus.

[singlepic id=13 w=160 h=120 float=left]In kleinere groepen  praten we door over een aantal stellingen; in ieder geval zijn we het erover eens dat er zoveel te bespreken is dat de tijd tekort schiet. Hoewel veel van de woorden die Muhammed gebruikte bij ons een ‘christelijk belletje’ deden rinkelen (naastenliefde, genade, godsvrees, verlossing), bleken we die soms toch heel verschillend op te vatten. Een verrassing was het wel, toen Muhammed vertelde helemaal geen sharia te verlangen in Nederland. Uiteindelijk, naar aanleiding van de vraag of de mens de vrede zelf wel kan maken, kwam het gesprek nog kort op ‘verlossing’. Opnieuw schittert even het wonder van God in Jezus – de vrede zoals de wereld die niet geven kan.