Kruis en Hidjra. Cursus te Hoogvliet
 Tegenwoordig is het niet meer iets van uit het buitenland, iets van erg ver weg. Nee vandaag de dag is het uw buurvrouw of uw collega. En zo ging het ook bij mij. Ik kwam in contact met een moslim op mijn werk en raakte met hem in gesprek. Ik merkte dat ik weinig kennis had over de koran en niet wist hoe de cultuur en de gebruiken in elkaar staken. Dat bracht me op het idee om een cursus te volgen over de islam. Niet alleen om meer kennis te vergaren, maar ook om meer te begrijpen hoe keuzes tot stand komen die moslims maken en wat hen drijft. Daarnaast leven we in een multiculturele samenleving, mensen met andere opvattingen kom je steeds meer tegen. En hoewel dat vaak als negatief wordt gezien biedt dat juist ook kansen voor ons christenen en daar is deze cursus ook een mooie opstap voor.

De cursus, die wordt geleid door ds De Vries en door Het Kruispunt in samenwerking met Evangelie & Moslims, is opgebouwd uit zeven avonden met elke avond een aparte invulling. Om de cursus extra te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van het boek kruis en halve maan van Colin Chapman. In de cursusmap wordt aangegeven wat er per avond kan worden voorbereid en op de avond zelf wordt hierop door gegaan.

De cursus zelf is fijn opgebouwd. Het begint met het ontstaan van de islam en gaat af en toe door op specifiekere onderwerpen zoals het huwelijk en rituelen. Eén avond wordt er een moskee bezocht. Hoewel ik zelf al een aantal dingen over de islam wist, is voorkennis geen vereiste.
 

Graag wil ik u meenemen naar onze cursusavonden. We begonnen op 17 maart in de kerk van Hoogvliet. Een aantal kende elkaar vanuit de gemeente daar en een aantal kwam uit andere plaatsen. Doordat het een kleine groep was, was het voorstelrondje zo gebeurd en kon de eerste les beginnen. In deze les stond het ontstaan van de islam centraal samen met komst van moslims die in Nederland zijn gaan wonen. Er zijn in de afgelopen jaren heel wat mensen naar Nederland gekomen, uit verschillende landen en met verschillende doelen, met name voor werk en als vluchteling. Het gemeenschappelijke wat deze mensen hebben, is de islam. Toch zul je mensen van de ene nationaliteit niet zo gauw naar een moskee zien gaan van een andere nationaliteit. Hoewel er tegenwoordig door jongeren wel iets meer geshopt wordt.

 In les 2 leren we dat de islam gekenmerkt wordt door Allah zoals moslims hem kennen, zijn boodschapper Mohammed en de koran. De koran betekent voor moslims, wat Jezus voor ons betekent. Een aantal verhalen in de koran komt min of meer overeen met de Bijbel, maar aangezien moslims geloven dat de Koran rechtstreeks vanuit de hemel is neergedaald als correctie op de vervalste boeken van joden en christenen en een aanvulling bevat op de boodschap van Jezus, achten zij de islam een tree hoger dan het christendom en twee treden hoger dan het Jodendom.

Dat brengt ons gelijk bij les 3 waar goed duidelijk worden als gekeken wordt naar de rol van Jezus. Hij is een belangrijke profeet voor moslims, maar Gods Zoon voor ons. Wat dat betekent? De islam legt verplichtingen op, Jezus brengt bevrijding. Het is fijn om dat duidelijk te hebben. De islam verschilt écht met het christendom, ook al zullen veel moslims beweren dat de islam alleen maar een aanvulling is. We kennen namelijk veel zelfde namen, verhalen en begrippen, iets dat mij in het begin flink verwarde. Maar wat je leert in de cursus is dat die verschillen er zijn en ook niet weggewuifd moeten worden, ook niet als je in gesprek gaat met moslims. Want het zíjn cruciale verschillen omdat gerelateerd aan het geloof in Jezus Christus iedereen een andere plaats krijgt en alles een andere betekenis.

 Nog duidelijker werd het toen we in les 4 de moskee in Hoogvliet bezochten. Al eerder in de cursus kregen we te horen dat de islam gepaard gaat met veel rituelen en nu zagen we dat in het echt. Het is echt leerzaam om een moskeebezoek te brengen en de Turkse mannen te zien knielen. Het lijkt wat gek hoe ik het nu omschrijf (ik had het zelf ook niet begrepen als ik het niet had meegemaakt), maar als je de rituelen uitgevoerd ziet worden, begrijp je wat er leerzaam is. Als je het ziet, mis je God die hart heeft voor mensen. Het vijf keer per dag verplichte gebed wordt met telkens dezelfde koranverzen (soera’s) onder dezelfde handelingen uitgevoerd. Het voelt eerder slaafs aan, dan dat deze god het goede met de mens voor heeft. Het is daarom ook gelijk duidelijk waarom Allah 99 schone namen kent, maar niet de naam Vader. Dankbaar gingen we naar huis, omdat we God onze Vader mogen noemen en weten dat we zijn kinderen zijn. Verder was het een goed bezoek. De moskee geeft inzicht in de geloofsbeleving en de invulling ervan. Ook mochten we allerlei vragen stellen en werden we heel hartelijk ontvangen. Een erg leuke avond dus!

Met de praktische avond in gedachte leerden we het onderscheid tussen de koran, de hadieth en de soenna. De islamitische overleveringen over de woorden en gedragingen van Mohammed geven verduidelijking bij de soera’s van de Koran en beantwoorden tal van ethische vragen. Er worden heel veel dingen specifiek verteld, met name ook hoe Mohammed bepaalde dingen gedaan zou hebben. Er zijn veel moslims die precies zoals Mohammed geleefd heeft, proberen te leven en te handelen. Toch verschilt de naleving van de koran en de voorschriften, maar laten we reëel zijn, dat is net zo goed bij het christelijk geloof.

De laatste avond was een heel bijzondere avond. Een voormalig moslima bereidde voor ons een heerlijke maaltijd uit haar eigen cultuur. We begonnen met een ramadansoep. Maar er stonden ook veel verschillende rijkgevulde schaaltjes op tafel. Schaaltjes met gekookte en met kruiden besprenkelde eieren, olijven, pittige sambal en gegrilde paprika. Verder was de tafel gevuld met manden met Turks brood, een grotere schaal met in eigengemaakt bladerdeeg gewikkelde met kaas en de ander met tonijn en een salade met allerlei ingrediënten erbij. We lieten ons verrassen en verwennen door alle door haar gemaakte lekkernijen. Maar dit was niet wat deze avond zo speciaal maakte. Het was vooral het verhaal wat verteld werd wat bijzonder was. De voormalig moslima is opgegroeid in een Europees land, maar moest van haar familie terug naar haar geboorteland. Daar ging het mis en was het gezin plotsklaps arm geworden door een daad van haar vader. Ze besloot terug te gaan naar het Europese land om daar geld te verdienen en later haar studie te voltooien. Ze heeft daar een man ontmoet en zal daar binnenkort mee gaan trouwen. Via hem is ze in contact gekomen met het christendom. Op zich een mooi verhaal, maar het ingrijpende was, dat ze door haar familie meerdere malen ernstig is bedreigd en nu nog steeds haar leven niet zeker is. De dwang van haar familie is heel zwaar binnen de islam en ze spreekt ze maar weinig, puur uit veiligheid voor haarzelf. Niet alleen is de islam afleggen kwalijk, de schande voor de familie is minstens zo belangrijk. Daar lijkt alles mee gemoeid te zijn en dat maakt het voor moslims zo moeilijk vrij in hun geloofskeuzes en -invulling te zijn. Dus puur de angst om de familie. Erg bijzonder dus om haar in ons midden te hebben. Ze vertelde ook een aantal dingen over het geloof in de islam. Ze heeft een tijd gekend waarin ze veel bad, maar nu ze Jezus heeft leren kennen merkt ze dat er echt liefde en contact is met haar God. Ze staat nog aan het begin van haar geloofstocht en is daar nog veel mee bezig.
Wie ook veel met het geloof bezig is, is een verpleegster in een christelijk ziekenhuis in het Midden-Oosten. Hoewel het niet toegestaan is om het christelijk geloof zo uit te dragen, wordt het wel getolereerd, omdat het ziekenhuis goed en goedkope zorg verleend. Het ziekenhuis staat, maar er is toch nog veel hulp nodig, zowel in geld en goederen als in personeel.
Het was een bijzondere en lange avond, maar het was een mooie afsluiter.
We hebben door omstandigheden en feestdagen één cursusavond minder gehad, maar dat heeft geen grote gevolgen gehad. De praktische avonden geven een goed en completer beeld, naast de theoretische avonden.
Al met al leer je door deze cursus iets over een andere religie, maar leer je ook opnieuw beseffen wat voor een rijk geloof je als christen hebt. Dat kun je niet voor jezelf houden!