[download id=”9″]

Uitnodiging ontmoetingsdag

De aanwezigheid van duizenden moslims in Nederland is iets waar elke Nederlander mee te maken krijgt. Ook kerkleden worden in meer of mindere mate geconfronteerd met de aanwezigheid van moslims. Voor sommige kerkleden komt deze confrontatie veel dichterbij dan verwacht: zoon of (meestal) dochterlief krijgt een relatie met een moslim, of iemand uit de naaste omgeving keert zich tot de islam. Plotsklaps kan er in familie en kerk een situatie ontstaan die veel – soms pijnlijke – vragen oproept.

Op 20 november 2010 organiseert Het Kruispunt (www.hetkruis.org) in Rotterdam een dag voor ontmoeting en toerusting in het kader van interreligieuze relaties. Deze dag is bedoeld voor familieleden die te maken hebben met een gemengde relatie in het gezin of met iemand die zich tot de islam gekeerd heeft, alsmede voor ambtsdragers en kerkelijk werkers die in kerkverband hiermee geconfronteerd worden. Vanwege het persoonlijk karakter van deze dag worden enkel mensen uit deze doelgroepen verwacht.

Deze dag zal in het teken staan van ontmoeting enerzijds, en toerusting anderzijds, om zo meer inzicht te krijgen in hoe de islam zich verhoudt tot het christelijk geloof, inzicht te krijgen in verschillende culturele en religieuze gewoontes, alsmede handvatten te krijgen hoe om te gaan met een interreligieuze relatie of wending tot de islam in familie en/of kerk.

Mocht u/jij interesse hebben deze dag bij te wonen, of wilt u meer informatie, neem dan a.u.b. contact op via onderstaande gegevens. Indien u deze dag bij wilt wonen, is opgave noodzakelijk.

Voor wie: Familieleden en kerkelijk werkers
Wanneer: Zaterdag 20 november 2010, 11.00-15.30 uur (inloop: 10.30 uur)
Waar: “De Rank” – Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Larikslaan 215, 3053 LD Rotterdam
Kosten: € 5,- (bijdrage lunch)
Informatie: Ds. Marten de Vries, via: marten@hetkruis.org of 0102760346
Opgave: Erika van Nes, via: erika@hetkruis.org

[download id=”9″]