Vanaf 23 maart hoopt Het Kruispunt, i.s.m. Evangelie & Moslims, een cursus ‘Kruis en Hidjra’ aan te
bieden in Dordrecht. Dit is een cursus over de uitdaging van de islam en het omgaan met moslims.
De cursus is open voor christenen uit alle kerken en veronderstelt geen voorkennis van de islam.
Wel gaan we er van uit dat de cursisten bereid zijn om in woord en daad getuige te zijn van Jezus
Christus. Samen willen we ontdekken wat dat betekent voor onze ontmoeting met moslims.
Opgave voor deelname aan deze cursus is noodzakelijk, en kan via Erika van Nes: erika@hetkruis.org.
Voor meer informatie, zie bijgevoegde bestanden, of neem contact op.

Download: [download id=”16″ format=”1″]
Download: [download id=”15″ format=”1″]