[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1, vers 15 tot 17

15 Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, 16 zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd 17 en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben van daar weer teruggekeerd naar Damascus.

Wat moest Paulus in Arabia? Wat had hij daar te zoeken direct na zijn krachtdadige bekering? Paulus ontving een driedubbele roeping. ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ klonk uit de hemel toen hij onderweg was naar Damascus. De verblindende verschijning van de verheerlijkte Jezus riep de fervente christenhater een halt toe. In de Rechte Straat vielen de schellen van zijn ogen: Jezus was Gods Zoon, geen sekteleider. De geroepene voelde zich vervolgens geroepen zijn nieuw verworven inzicht met anderen te delen (Hand. 9). Zijn roeping kreeg een tweede verdieping. Saulus ofwel Paulus kreeg visie voor niet-Joden! Voor heidenen. God opende zijn ogen ervoor dat zijn liefde niet slechts voor de nakomelingen van Abraham en Isaak was: eveneens voor andere volken. Niet in het minst voor Ismaëls afstammelingen.

Arabia in Galaten is niet het hedendaagse Saoedi-Arabië. Denk eerder aan een uitgebreid Jordanië. Maar focus minder op de locatie dan op de bewoners: nakomelingen van Abrahams eerstgeborene. In hoofdstuk 4 verbindt de apostel Arabia uitdrukkelijk met Hagar en Ismaël: de moeder met haar zoon aan wie moslims zich verwant voelen. Waarom ging Paulus naar Arabia? Niet op advies van de kerkleiders te Jeruzalem. Integendeel, hij negeerde ‘vlees en bloed’. Hij liet zich niet leiden door eigen of andermans onderbuikgevoelens. Ondanks verstoorde familieverhoudingen zocht hij allereerst zijn verre neven en nichten op.

De kerk kan moslims niet passeren met het evangelie.
Psalm 67:2

Dat alle volken U belijden,
U loven, Heer, met hart en mond,
Dat alle landen zich verblijden,
Laat juichen heel het wereldrond.
Volken zult U richten,
U gaat vrede stichten
Door gerechtigheid
Volken aller landen
Worden door uw handen
Tot uw heil geleid.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

Reacties zijn gesloten.