Christenen in het Midden-Oosten leven in een omgeving waar de islam dominant aanwezig is. Hoe gaan deze christenen om met de islam en met moslims in hun omgeving? Wat kunnen christenen in Nederland daar van leren, of wat zouden zij anders doen in een Nederlandse context?

Hoe leef je als christen te midden van moslims? Wanneer gaat de deur dicht in het onderling contact?

Martijn en Kinda Leeftink, woonachtig en werkzaam in Syrië, komen hierover spreken op dinsdagavond 23 augustus 2011. De avond bestaat uit een inleidend verhaal door de sprekers, gevolgd door een discussie d.m.v. diverse stellingen.

De avond begint om 19.45 uur (inloop met koffie/thee om 19.30 uur) in de Elimkerk, Bollenland 55 te Rotterdam.
Zie de flyer in de bijlage voor informatie.

Deze avond wordt georganiseerd Het Kruispunt – een studie- en ontmoetingscentrum voor christenen om met moslims in gesprek te gaan. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen. Opgave hiervoor kan tot uiterlijk maandag 22 augustus via erika@hetkruis.org.