[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 7 tot 12.

7 U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? 8 Niet hij die u geroepen heeft. 9 Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur. 10 De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. 11 En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn? 12 Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers!

Wijn en zwijn zijn voor moslims strikt haraam, verboden. De Koran is strenger dan het Oude Testament. Petrus schrok toen hem iedere vleessoort voorgeschoteld werd (Hand. 10). Maar wijn ‘verheugt het mensenhart’, zegt de Schrift (Ps. 104:15). Jezus’ eerste wonder was wijn maken van water. Moslims willen evenmin half-om-half gehakt. ‘Zelfs één grammetje varkensvlees maakt tien kilo schaap onrein’, zei een moslim. Een christen reageerde: ‘Zou één zondetje jou dan niet smerig maken voor God?’ Vele ‘goede werken’ maken je zonde nooit goed. Rein word je slechts door Christus’ ene goede werk als slachtlam.

Een stukje gist is genoeg om brood te laten rijzen en van smaak te laten veranderen. Een milligrammetje vertrouwen op je eigen verdienste, in plaat van op Jezus, bederft je geloof compleet.

De besnijdenis leek maar een detail. Om moeilijkheden te voorkomen… Zo vertellen missionaire moslims christenen wel dat de islam maar een kleine aanvulling is. Jezus mag je houden. Je geloof wordt volledig als je Mohammed erbíj aanneemt, zeggen ze. In Nederland geven soms jongelui hun doop prijs en zeggen de sjahaada, de islamitische geloofsbelijdenis, op. Elders nemen moslims die Jezus leren kennen de verstoting die dat soms meebrengt op de koop toe. Zij beseffen: het is solo Christo[1] of zonder Hem. Er zit niets tussenin.

Wil je voluit de vrijheid proeven die de Israëlieten ontvingen toen ze Egypte verlieten? Houd je brood dan ongedesemd! ‘Zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet’ (Liedboek 300:6)?

Een moslim zegt: ‘Ik geloof in Jezus. Waarom geloven christenen niet in Mohammed?’ Wat zou een christen hem of haar kunnen antwoorden?
Psalm 114:1

Toen Israël uit Egypteland ging,
Jakob zijn vrijheid vol vreugde ontving,
zij `t vreemde land ontkwamen,
werd Juda aan de Here toegewijd,
werden tot rijk van Gods volkomenheid
al Isrels stammen samen.


[1] Latijn voor: ‘door Christus alléén.’ Eén van de vijf ‘sola’s’ waarmee tijdens de reformatie kernachtig het christelijk geloof werd omschreven.