[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 11-14

11 Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. 12 Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. 13 De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. 14 Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen: ‘Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven?’

Moslims komen soms aanzetten met het Evangelie van Barnabas. Dat zou door kerkleiders zijn verdonkeremaand. Matteüs tot en met Johannes zouden aanpassingen zijn aan de ketterijen van Paulus, die niet op één lijn zat met Barnabas. Ze kregen immers onenigheid en ieder ging zijns weegs (Hand. 15:39). Ook botsten ze in Antiochië. Het boek Barnabas is een middeleeuwse persiflage van de hand van iemand die moslim was geworden. Jezus zal getuigen tégen wie Hem ‘Gods Zoon’ noemen. Judas wordt gekruisigd. En Jezus kondigt de persoon Barnabas de komende Mohammed aan: het ‘zegel der profeten’.

In feite is er nooit sprake van léérverschil tussen Paulus en Barnabas. Ze maken ruzie over Barnabas’ neef Johannes Marcus. Niet blijvend: later reizen beiden samen naar Jeruzalem (Gal. 2:1). Ook in Antiochië was er geen inhoudelijke confrontatie over besnijden of zo. Paulus stoorde zich aan de omgang van Petrus en Barnabas met toetreders. Er waren integratieproblemen. Jodenzendeling Petrus en zelfs heidenzendeling Barnabas bezweken onder de druk van Jeruzalemse christenen die geen ‘vreemd volk’ als volwaardige kerkleden accepteerden. Tegenover hen lieten ze christenen van heidense achtergrond vallen: ‘eigen volk eerst’.

Paulus kwam op voor heidenbekeerlingen. Hij moest zich openlijk – niet van de leer maar van de hypocriete levenswandel – van zijn collega’s distantiëren.

Christenen bidden dat moslims zich bekeren tot Jezus. Is de kerk klaar voor verhoring?

Gezang 119:2

Uit ieder volk verkoren,
toch in haar Heiland één,
is zij door Hem herboren,
blijft dit haar kracht alleen:
één Geest,
één vast vertrouwen,
één doop,
één heilge dis,
één Heer
op wie te bouwen
haar troost en rijkdom is.