[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1, vers 10 tot 14

10 Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. 11 Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht 12 – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. 13 U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. 14 Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht.

Het hart van het christelijk geloof: Jezus als Zoon van God en mens die stierf voor onze zonden, dat zijn volgens de islam bedenksels van de ketter Paulus. Een afvallige, een leugenaar, die zogenaamd opeens het licht zag. De islam heeft niets met Paulus. Volgens moslims heeft hij het ware geloof bedorven.

Maar Paulus heeft juist goede papieren. Hij heeft zijn leer niet van zichzelf, ook niet van een vreemde, maar werd vervuld van de heilige Geest. Als praktiserend Jood volgde hij strikt de sjariea van zijn voorouders. Hij was zo fanatiek dat hij als moedjaahid (djihaadstrijder) Christus’ kerk vervolgde, tot in Damascus toe. Maar de Heer kwam op zijn pad en greep hem in de kraag. Als een bliksemslag bij heldere hemel veranderde hij van extremistische vervolger van de kerk in toegewijde verkondiger van het evangelie (Hand. 9).

Bijna niet te geloven. En de inhoud van de verkondiging is al even wonderlijk als het verhaal van de verkondiger. Moslims zijn er trots op dat de islam een logische religie is. Ik daarentegen prijs God dat zijn wegen die van ons te boven gaan (Jes. 55:9). Er was een wonder nodig om ons te redden. ‘God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:16). Wie was ooit op dat idee gekomen? Waar ik ‘ja’ op heb gezegd is voluit openbaring. Een geschenk uit de hemel.

Het is een wonder wanneer een moslim zich bekeert tot het christelijk geloof. Maar wonderen bestaan. Zie Paulus!

Psalm 87:3 (De eerste regel is ook te zingen als: ‘de Palestijnen, Turken, Marokkanen’.)

De Filistijnen, Tyriërs en Moren
zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.
Van Sion zal het blijde nageslacht
eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

Reacties zijn gesloten.