De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 1 tot 6.

1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2 Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. 3 Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. 4 Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. 5 Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. 6 In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.

Volgens moslims is de zin van dit leven: tonen wat je waard bent. Met ‘goede werken’ en gebeden moet je punten scoren voor de oordeelsdag. Je hoopt dan dat Allah in zijn barmhartigheid je verdiensten, in combinatie met berouw en goede intenties, als compensatie voor je zonden vergeldt met toegang tot het paradijs.

Moslims verwachten geen verlossing maar leiding. Met Soera 1, El Faatiha, gereciteerd in elke salaat (islamitisch ritueel gebed), vragen ze voortdurend: ‘Leid ons op het rechtgebaande pad’ (en niet op Joodse of christelijke dwaalwegen). Met hun fitra (natuurlijke aanleg tot het goede) kunnen en moeten mensenkinderen op eigen houtje volbrengen wat hen van hogerhand bevolen wordt.

Het christelijk geloof is radicaal verschillend. Je moet kiezen: of op eigen kracht vertrouwen en dan betekent Christus níets; of je overgeven aan je Heiland en dan is Hij álles. Paulus schrijft niet negatief over de wet. En de Thora, de boeken van Mozes, bevat meer dan ge- en verboden: zij staat vol versluierd evangelie. Bij een christenleven hoort gehoorzaamheid. Het gaat erom hoe je de wet hanteert. Niet zoals de dwaalleraars die de Galaten zelfs bonden aan het bloedig sacrament dat door het kruishout was achterhaald.

Het is een waardevolle traditie dat de evangeliedienaar christenen ’s zondags de wet (voor)leest. Zondaren worden zo in Christus’ armen gedreven. Zijn Geest geeft je vaste hoop dat Hij alles voor je verdiend heeft. En vurige liefde om God van dienst te zijn. Lees Lucas 17:10.

Kunnen goede daden opwegen tegen zonden?
Zingen: Gezang 176a:13

Geef dat wij trouw uw wet betrachten.
Gedenk ons in barmhartigheid.
Schenk ons in Christus nieuwe krachten
Tot liefdedienst uit dankbaarheid.