Voor sommige christenen komt de islam veel dichterbij dan verwacht: zoon- of (meestal) dochterlief krijgt een relatie met een moslim, of iemand uit de naaste omgeving keert zich tot de islam. Plotseling kan er in familie en kerk een situatie ontstaan die veel – soms pijnlijke – vragen oproept.

Op zaterdag 12 november 2011 organiseert Het Kruispunt (www.hetkruis.org) in Rotterdam opnieuw een dag voor ontmoeting en toerusting in het kader van interreligieuze relaties. Deze dag is bedoeld voor familieleden die te maken hebben met een gemengde relatie in het gezin of met iemand die zich tot de islam gekeerd heeft, alsmede voor ambtsdragers en kerkelijk werkers die in kerkverband hiermee geconfronteerd worden. Vanwege het persoonlijk karakter van deze dag worden enkel mensen uit deze doelgroepen verwacht.

Deze dag zal in het teken staan van ontmoeting enerzijds, en toerusting anderzijds, om zo meer inzicht te krijgen in culturele en religieuze gewoontes, alsmede handvatten te krijgen hoe om te gaan met een interreligieuze relatie of  wending tot de islam in familie en/of kerk.

Mocht u/jij interesse hebben deze dag bij te wonen, of wilt u meer informatie, neem dan a.u.b. contact op via onderstaande gegevens.  Indien u deze dag bij wilt wonen, is opgave noodzakelijk.

Ontmoetingsdag ‘Islam-in-huis’

Voor wie: Familieleden en kerkelijk werkers

Wanneer: Zaterdag 12 november 2011, 11.00-15.30 uur (inloop: 10.30 uur)

Waar: “De Rank” – Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)

Larikslaan 215, 3053 LD Rotterdam

Kosten: € 7,50 (bijdrage voorzieningen)

Informatie: Ds. Marten de Vries, via: marten@hetkruis.org of 0102760346

Opgave: Erika van Nes, via: erika@hetkruis.org

[download id=”20″]

[download id=”21″]