Het Kruispunt organiseert jaarlijks ontmoetingsdagen rondom het thema ‘islam-in-huis’. Voor sommige christenen komt de islam veel dichterbij dan verwacht: zoon- of (meestal) dochterlief krijgt een relatie met een moslim, of iemand uit de naaste omgeving keert zich tot de islam. Plotseling kan er in familie en kerk een situatie ontstaan die veel – soms pijnlijke – vragen oproept.

Het Kruispunt organiseert ontmoetingsdagen voor verschillende doelgroepen.

  1. Familieleden en kerkelijk werkers die te maken hebben met een interreligieuze relatie of met iemand die zich tot de islam gekeerd heeft.
  2. Christenen die een relatie hebben met een moslim (verkering of huwelijk).
  3. Christenen en moslims die een interreligieuze relatie hebben (verkering of huwelijk).

De ontmoetingsdagen staan in het teken van ontmoeting enerzijds, en toerusting anderzijds, om zo meer inzicht te krijgen in de culturele en religieuze gewoontes, alsmede handvatten te krijgen hoe om te gaan met een interreligieuze relatie of wending tot de islam in familie en/of kerk.

Wilt u meer informatie over deze ontmoetingsdagen, neem dan a.u.b. contact op met Erika van Nes (erika@hetkruis.org). Een impressie van de laatst gehouden ontmoetingsdag is te lezen in het verslag “Op het Kruispunt”.