In het voorjaar van 2011, is in Dordrecht door Het Kruispunt in samenwerking met Evangelie en Moslims de Kruis en Hidjra-cursus gegeven. Rond de 20 deelnemers verdiepten zich hier in de bronnen van de islam, religieuze en culturele verschillen waar christenen die in contact komen met moslims mee te maken krijgen. Vooral bezonnen we ons op de vraag; wat vraagt Christus van ons in het samenleven met moslims? Hieronder een impressie van twee deelnemers:

“De cursus Kruis en Hidjra is een aanrader om te leren over moslims. Er worden verschillende onderwerpen behandeld zoals: geloofszuilen, stromingen, dagelijkse wandel, ontstaan en de ontwikkelingen binnen de Nederlandse gemeenschappen. Op basis van respect en de waarheid wordt het contact met moslims gezocht. Dit laat je heel persoonlijk in hun leefwereld kijken.
Verder hebben we ook een moskee bezocht in Dordrecht. Wij, als groep cursisten, zijn heel vriendelijk ontvangen. Allereerst is ons uitgelegd ‘over het hoe en wat’ van de moskee.
Dit werd gedaan door de voorganger in de moskee ofwel de imam. Hij sprak in het Arabisch en citeerde uit de koran, waarbij een Turkse man de woorden vertaalde. Daarna hebben we het avondgebed bijgewoond.” – Johan

“Het zal zo ongeveer begin februari geweest zijn dat er in de Kruiskerk–actueel een aankondiging stond voor een cursus over de islam door de stichting Evangelie en Moslims. De tekst luidde: ‘Een cursus voor christenen over de uitdaging van de islam waarbij we bouwen aan respect, met passie voor de waarheid’. Door deze prachtige volzin was ik gerustgesteld over de gedachte achter deze cursus. Niet als een olifant door de porseleinkast denderen door andermans cultuur en geloof, maar wel met passie voor waarheid. Dus ook geen vrijblijvende verhaaltjes met de constatering dat alle religies het zelfde zijn en we eigenlijk het zelfde geloven.
In de cursusmap stond het uitgangspunt prachtig verwoord. Ik citeer: ‘We doen het met passie voor de waarheid die God ons in Jezus Christus heeft bekend gemaakt. Niet wanneer mensen via allerlei religies (of spirituele experimenten) God zoeken, vinden ze Hem. Het is juist Gód die mensen zoekt. Hij heeft ons altijd gezocht. Hij sprak eerst door de profeten en kwam tenslotte Zelf in Zijn Zoon. Hij roept de volken op om al het andere achter te laten en Hem te volgen als Redder en Heer’. Ik moet u bekennen dat ik aangenaam getroffen werd door deze duidelijkheid en met veel plezier de cursus heb gevolgd.” – Willem

Een Kruis en Hidjra cursus bestaat uit zeven avonden, waarvan er één word ingevuld door een bezoek aan een moskee. Vanaf woensdagavond 14 september 2011 start een nieuwe Kruis en Hidjra cursus in Krimpen aan de IJssel.