Afgelopen maanden heeft een groep van ruim 20 christenen uit diverse kerken in Krimpen deelgenomen aan de cursus “Kruis en Hidjra”. (Hidjra = de exodus van Mohammed van Mekka naar Medina) Deze cursus is ontwikkeld door de stichting Evangelie & Moslims en werd georganiseerd in samenwerking met Het Kruispunt. We maakten hierbij gebruik van het boek “Kruis en halve maan” van Colin Chapman plus een reader.

Hieronder volgt een kort verslag.

De cursus ging over de uitdaging van de islam en het omgaan met moslims. De doelstelling was om te bouwen aan respect, met liefde voor de Waarheid, Jezus Christus.

Voor een ieder van ons was de aanleiding om deel te nemen verschillend. De een heeft op het werk veel te maken met moslimmigranten en wil meer weten over de cultuur en achtergrond van de islam. De ander wil zich graag meer verdiepen om in gesprek te gaan met moslims over de bijbel.

De cursus leerde ons hoe de kernzaken van de islam verschillen van het evangelie en gaf inzicht in de achtergronden van de moslimmigranten in Nederland. Doel: hoe kunnen we vandaag als getrouwe volgelingen van Jezus, op een verantwoorde manier omgaan met moslims.

Aan de hand van de Bijbel en ervaringen van anderen onderzochten we waarom en op wat voor manier we moslims kunnen uitnodigen om evenals wij Jezus te volgen als Redder en Heer.

Tijdens de 7 avonden kwamen o.m. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Ontstaan en ontwikkeling van de islam;
  • Islam in het dagelijks leven;
  • Cultuurverschillen tussen geseculariseerde westerse cultuur en traditionele oosterse cultuur;
  • De wet in de islam;
  • De zuilen van de islam;
  • Bijbelgebruik in de ontmoeting met moslims.

Heel bijzonder was de avond waarop we een bezoek brachten aan de Dar Al Hijra moskee op Rotterdam-Zuid. We werden hier warm welkom geheten en raakten in gesprek met de moslims en kregen uitleg over de rituelen binnen en de achtergrond van de moskee. Een aantal weken later werd door hen een tegenbezoek aan Krimpen gebracht. Dit leverde verrassende discussies op en een opmerkelijke introductie door een voorheen christelijk meisje (GerGem), die volgeling was geworden van Mohammed.

Een paar opmerkelijke verschillen:

  • In de islam staat de wet centraal; in het christelijk geloof Jezus Christus, Gods Zoon
  • Islam betekent onderwerping aan regels, het christelijk geloof kent de liefdevolle relatie met God door je afhankelijkheid van Jezus Christus
  • In de islam is het boek (de Koran) aan Mohammed gegeven door een engel, in het christendom openbaart het Boek je de persoon Jezus Christus door de heilige Geest
  • In de islam is de vergeving voorwaardelijk: je moet zelf punten ‘scoren’ om je voor Allah aannemelijk te maken; in het christelijk geloof is er vrijspraak voor ieder die gelooft

 

We willen bouwen aan een respectvolle omgang met moslims, omdat God van ons vraagt om onze naaste lief te hebben, zoals Hijzelf de wereld liefheeft en ieder die in Hem gelooft (Joh. 3: 16).

Al met al kunnen de cursisten terugkijken op een aantal geslaagde bijeenkomsten.

Roland Amoureus & Netty Buist

 

U kunt zich nu aanmelden voor de volgende Kruis en Hidjra cursus die gehouden zal worden in Berkel & Roderijs.

Meer informatie hier over vind u hier.