Gert-Jan Segers en Marten de Vries presenteerden op 19 maart 2012 hun boek ‘Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen’. Een impressie van een waardevolle avond waarbij de auteurs de discussie niet schuwden.

Schrijfster Gea Gort interviewde tijdens de presentatie de auteurs over hun motivatie voor het schrijven van dit boek. Door jarenlange omgang met moslims kwamen zij opnieuw onder de indruk van het evangelie van Jezus Christus. Dit boek moet toerusting bieden voor christenen voor het gesprek met moslims. Prof. Dr. Bernhard Reitsma en dr. Mohamed Ajouaou waren door Het Kruispunt uitgenodigd om vanuit hun christelijke en islamitische achtergrond het boek te lezen en te beoordelen hoe bruikbaar het is voor het gesprek tussen christenen en moslims. Reitsma is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Hij houdt zich hier bezig met de kerk in de context van de islam. Ajouaou is docent Islam aan de Vrije Universiteit en hoofd islamitisch geestelijke verzorging bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Discussie

De titel van het boek alleen al nodigt uit tot discussie. Dit gebeurde dan ook na de commentaren van Reitsma en Ajouaou. Reitsma vroeg zich hardop af of je met een dergelijke titel geen afstand creëert. Wij christenen hebben het begrepen en moslims daarmee dus niet. Arrogantie ligt op de loer volgens Reitsma. Marten de Vries reageert hier als volgt op: “Reitsma heeft de titel niet begrepen. Wij christenen zeggen – voor moslims onbegrijpelijk! – ‘amen’ op wat moslims niet kunnen aanvaarden omdat het rationeel niet aanvaardbaar is”. Ajouaou heeft het boek zorgvuldig gelezen en complimenteert de schrijvers met hun betrokkenheid bij moslims, die duidelijk uit het boek spreekt. Enerzijds vindt Ajouaou het lastig om conclusies te trekken over de inhoud omdat in zijn beleving het appels met peren vergelijken is. De Bijbel is nu eenmaal niet de christelijke versie van de Koran en vice versa. Anderzijds herkent Ajouaou in het boek thema’s die het zeker waard zijn om over in gesprek te gaan en te blijven om wederzijds begrip tussen christenen en moslims te bevorderen. Hij spoort zowel christenen als moslims aan om het boek te lezen en vooral ook oprecht naar elkaar te luisteren en geïnteresseerd te zijn in de ander.

Islam verbeterde versie van christelijk geloof

Het boek “Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen” is het resultaat van intensieve omgang met moslims, gesprekken, academische studie, twaalf lezingen en de reactie daarop van islamitische coreferenten. De auteurs concluderen dat de islam pretendeert de definitieve, verbeterde versie van het christelijk geloof te zijn. Dit vraagt om een gedegen antwoord. Segers en De Vries zijn er allerminst van overtuigd dat we er met de islamitische profeet Mohammed en zijn Koran op vooruitgaan. Integendeel. Beginnend en eindigend bij Jezus Christus leggen de auteurs, in hun boek tegen de achtergrond van de islamitische leer, uit wat christenen geloven maar moslims, gelet op hun weergave van de christelijke belijdenis, nog nooit begrepen hebben. Ook tijdens de boekpresentatie kwamen zij hier op terug. Het is niet voor niets dat in alle titels van de hoofdstukken het woord “Jezus” staat. Juist door de ontmoeting met moslims en hun islam kwamen de auteurs opnieuw onder de indruk van ‘wat geen mens ooit had kunnen bedenken’: het evangelie van Jezus Christus. De Vries beschrijft aan de hand van de zes geloofspunten van de islam de christelijke geloofsleer over onder andere het karakter van de Bijbel en de positie van Jezus Christus. Segers maakt aan de hand van de Tien Geboden duidelijk hoe heilzaam een op Christus georiënteerde ethiek is en schrijft over onder andere huwelijk, bezit en begeerte.

Het boek is, behalve bij de boekhandel, ook bij de schrijvers (marten@hetkruis.org; gertjansegers@christenunie.nl) en op de site van uitgeverij het Boekencentrum te koop.

Lees ook de artikelen op de sites van het Reformatorisch Dagblad en Theoblogie (en nog een keer Theoblogie) naar aanleiding van dit boek.