Met ingang van 1 mei zijn de Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR) van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de stichting Evangelie & Moslims een samenwerking aangegaan. Doel is om de kennis en ervaring die ds. Marten de Vries heeft opgedaan in zijn missionaire arbeid in de Rijnmond, ook ten dienste te laten zijn van het missionaire werk in de rest van Nederland, in de ontmoeting met hogeropgeleide moslims en de missionaire vorming van gemeenteleden.

De samenwerking betekent dat Evangelie & Moslims met ingang van 1 mei bijdraagt aan de arbeidskosten van ds. De Vries en samen met de MAR leiding geeft aan zijn werk. Concreet betekent dit dat De Vries een dag in de week zich inzet voor missionair werk buiten de Rijnmond. Deze uitbreiding van werkzaamheden is voor Evangelie & Moslims mogelijk vanwege de ruimhartige ondersteuning vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die al sinds 2003 als kerkverband participeren in de stichting. De demografische en theologische veranderingen onder moslims maken de dialoog met hogeropgeleide moslims waar ds. De Vries zich voor inzet, steeds belangrijker. Doelstelling is om christenen te bemoedigen en toe te rusten om met een grondige kennis van het christelijke geloof en van de islamitische traditie een authentiek getuigenis te laten horen in de dialoog met moslims die zij op de campus of in hun werk- of woonomgeving ontmoeten.

De overeenkomst is gebaseerd op een jarenlange vruchtbare samenwerking tussen ds. De Vries en Evangelie & Moslims. Als landelijke interkerkelijke organisatie is Evangelie & Moslims er op uit om het plaatselijke en regionale missionaire werk te ondersteunen en met opgedane ervaringen nieuw werk op te zetten. De inzet om het werk van ds. De Vries te verbreden buiten de Rijnmond, past binnen dit beleid.

De samenwerking betekent voor de MAR dat de werkzaamheden van ds. De Vries buiten de Rijnmond niet ten koste gaan van de missionaire inzet in de Rijnmond, zoals die vanuit het studie- en ontmoetingscentrum Het Kruispunt vorm krijgen. Door de samenwerkingsovereenkomst met Evangelie & Moslims is er financiële ruimte voor continuïteit van het werk onder moslims in het Rijnmondgebied. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van drie jaar.

Meer informatie bij:

Ds. Cees Rentier, directeur Evangelie & Moslims. Tel. 033-4659290, c.rentier@evangelie-moslims.nl

Dhr. Huib van Leeuwen, secretaris MAR, tel. 06-53742269 lions@luna.nl

Ds. Marten de Vries, mdvvdm@orange.nl