In gesprek met moslims

Dinsdag 15 mei 2012 vond in de Kandelaarkerk in Dordrecht een ontmoeting plaats tussen vijftien jonge moslims van Marokkaanse en Nederlandse afkomst en tien christelijke jongeren uit Zwijndrecht, Dordrecht en Ridderkerk. Het initiatief voor de totstandkoming van deze dialoogavond kwam van Saïd Bachaou. Hij meldde zich bij het Kruispunt om meer over het christendom en de Bijbel te weten te komen. Na een aantal voorbereidingsavonden was het  dan zover.

Het thema van de avond was “Boeken en Profeten”. Na de opening gingen de presentaties van start. Marten de Vries, missionair predikant te Rotterdam, leidde de avond in en vertelde over de indeling van de Heilige Schrift, de inspiratie van de Heilige Schrift door de Heilige Geest en het Woord van God dat mens werd. Marten legde uit dat er sprake is van een parallel. Het is echter een parallel zonder symmetrie: beide religies hebben een boek en een profeet, maar wat voor moslims de Koran is, is voor christenen Jezus.  Terwijl voor moslims de Bijbel de functie heeft die Mohammed in de islam heeft. Waar in de islam de profeet een boek brengt, brengt in het christelijk geloof het boek tot de Persoon van Jezus Christus. Voor christenen staat de incarnatie als goddelijk mysterie centraal  (Gods eeuwige Woord werd mens). Voor moslims is de inliberatie het grootste wonder : Gods ongeschapen woord daalde neer in de gestalte van de  Koran.

Na de inleiding van Marten was Saïd Bachaou aan de beurt het thema uit te leggen volgens de islam.

Saïd begon te vertellen dat hij graag uit de Bijbel leest, met name het Oude Testament, omdat dit voor hem ook een belangrijk boek is waar de geschiedenis van de islam wordt beschreven en waar volgens Saïd wordt gerefereerd aan de profeet Mohammed. Vervolgens vertelde hij het verhaal van de profeet Mohammed die in een visioen het eerste vers van de Koran geopenbaard heeft gekregen en alles heeft laten opschrijven. Verder benadrukte hij dat de moslims juist niet tegen Christus zijn, maar Hem zien als een zeer belangrijke profeet. Moslims zien Jezus echter niet als de Zoon van God.

Na de twee inleidingen werden de deelnemers in vier groepen verdeeld, waarin men onder andere met elkaar sprak over de onderlinge verhouding tussen islam en christelijk geloof. Verder bevroeg men elkaar over wat het belang is van  Jezus Christus.

Omdat het een eerste ontmoeting betrof was het voor beide kanten spannend hoe de avond zou verlopen. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Er was wederzijds respect en er werd naar elkaar geluisterd. Maar er was ook openheid  om te spreken over wat voor de ander mogelijk pijnlijk is.  De avond is van beide kanten dusdanig goed bevallen dat er inmiddels gesproken wordt over een aantal vervolgavonden.  Mogelijke onderwerpen zullen dan zijn:

  1. Hoe openbaart God zich? In een Boek of in een Persoon?
  2. Wat maakt jouw heilig boek betrouwbaar?
  3. Wat biedt God: leiding of verlossing?

Op de website van Het Kruispunt volgt hierover meer informatie. Houd de agenda dus goed in de gaten en meldt u aan!