Driemaal is scheepsrecht

Door Erika van Nes – Visscher

Onlangs had ik een week met veel verschillende gesprekken met veel verschillende moslims. Nu luidt een spreekwoord ´driemaal is scheepsrecht´. En driemaal ging het gesprek erover hoe ons leven in het hier en nu betekenis krijgt, waarom we vandaag de dag goed zouden leven.

Driemaal kwam het antwoord: er komt een oordeelsdag! En om er op die dag goed voor te staan, is het belangrijk om nu zo goed mogelijk te leven. Door juist te handelen, door juist te leven, draag je er aan bij dat je ‘wit’ wordt voor Allah: rein en geestelijk zoals hij dat heeft bedoeld. En vanuit die motivatie om op de oordeelsdag ‘wit’ te zijn, en Allah’s vergeving te krijgen, probeer je in het hier en nu goed te leven. 

 Driemaal is scheepsrecht…

 God de Vader zegt: “Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw” (Jesaja 1 vers 18). Niet zomaar, er zit een prijskaartje aan: “Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het Lam” (Openbaring 7 vers 14). God de Vader ziet mensen die zich zuiveren door Jezus Christus als wit, als rein, als schoon.

Jezus Christus, het Woord dat mens werd, geeft het geschenk van de allergrootste waarde: “wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld” (Romeinen 8 vers 1). Aan allen die in Jezus Christus geloven, schenkt God vrijspraak, zonder onderscheid. Hij maakt wit, Hij maakt rein en zuiver. Niet omdat mensen dat aan zichzelf te danken hebben, nee, het is een geschenk van God en geen gevolg van onze eigen daden (Efeze 2 vers 8 en 9).

 “De Geest van God woont in u,” wordt gezegd tegen hen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8 vers 9). En de Geest schenkt leven, Hij zal wie gelooft in Jezus Christus levend maken (vers 11). En dat verandert ons leven in het hier en nu. Dat maakt ons wit en rein van binnenuit. Niet door goede daden van onszelf, maar door de Geest van Christus.

Driemaal is scheepsrecht…

Het is een goede vraag om over door te spreken: waarom zou ik in het hier en nu goed leven? Omdat er een oordeelsdag aankomt en ik dan zo wit mogelijk wil zijn? Of omdat ik door Jezus nu al wit mag zijn, en ik Hem daarom wil danken vanuit het diepst van mijn hart?

In Efeze 2 vers 7 tot en met 10 staat dat God zal laten zien hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus. “Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw  daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.” En is dat alles? Nee, het gaat verder: “Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.”

God heeft ons uitgekozen, Hij heeft een bestemming voor ons. Die bestemming is in de eerste plaats dat we voor altijd bij Hem mogen zijn. En dat heeft consequenties voor het leven in het hier en nu: Gods redding maakt dat wie gelooft, verandert en gaat leven zoals God dat heeft bedoeld. Met vallen en opstaan. Maar desondanks: wit dankzij Christus!

Driemaal is scheepsrecht. Eer aan de Vader, eer aan Jezus Christus, eer aan de Heilige Geest! 

Efeze 2 vers 1-10

Eén in Christus

1 U was dood door de misstappen en zonden 2 waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. 3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. 4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 5 heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.