,

Verslag Minisymposium Bijbel en Koran

Mini-symposium Bijbel en Koran

Dinsdag 19 mei sloten wij een seizoen af waarin we als christenen met een groep jonge moslims een aantal avonden belegd hadden om door te praten over geloofszaken. We hadden het al gehad over onderwerpen als “Genade”, “Huwelijk en gezin”, “Noach”, “Profeten”. Ter afsluiting openden we de deuren voor een breder publiek om te laten zien hoe wij de gesprekken met elkaar aan- en ingaan. Het onderwerp was “Bijbel en Koran”. De avond werd ingeleid met een gezamenlijke maaltijd, die bereid was door (familieleden van) een aantal deelnemers. Door samen te eten, krijg je sowieso al op een spontane manier leuke gesprekken, waarin je elkaar ook wat kunt leren kennen. Na de maaltijd werd er begonnen met het inhoudelijk deel. Namens de christenen hield Martijn Leeftink een inleiding over de bijbel, haar ontstaan en het gezag ervan. Daarna hield Ahmed Kupeli namens de moslims een inleiding over de Koran, haar ontstaan en het gezag ervan. Omdat het de bedoeling was dat we met elkaar in gesprek zouden komen, vond de bespreking plaats in kleinere groepen. 3 vragen werden er besproken: 1. Wat heeft je verrast in de inleiding over de Koran/Bijbel. Noem iets wat je nog niet wist. 2. Hoe belangrijk vind je het om in je eigen taal het Woord van God te kunnen horen/lezen/begrijpen? 3. Wat zegt het over wie God is, dat hij ons de Bijbel/de Koran heeft gegeven.

Geanimeerde gesprekken in de verschillende groepen leidden uiteraard tot een uitlopen van het programma. In de plenaire nabespreking werden een aantal opvallende zaken er nog even uitgelicht: Als God zijn woorden beschermt, waarom is de indjiel dan toch veranderd (volgens moslims)? Hoe is bepaald dat het Nieuwe Testament ‘vol’ en ‘af’ was? Moslims leerden onder andere dat de Bijbel over een hele lange periode is ontstaan, door verschillende schrijvers en bestaat uit verschillende genres van boeken en geschriften. Christenen konden leren waarom de Koran zoals wij die kennen, niet in de chronologie van de openbaringen is opgemaakt.

Al met al was het een leerzame avond: We spreken met elkaar, leren over elkaars geloofspunten en ook al zijn we het in essentie niet met elkaar eens, toch kunnen we daar met veel humor over praten. Het is goed om elkaar zo te ontmoeten.