“Ruim baan voor de koning! Wat voor een koning? Een nederige en lijdende koning die huilt bij het zien van Jeruzalem. Een koning die niet alleen vrede wíl voor zijn volk maar ook alles in het werk stelt om die vrede mogelijk te maken. Ruim baan voor… koning Jezus!”

Tijdens de paasmaaltijd op 18 maart stonden we stil bij Jezus’ intocht in Jeruzalem. Met zo’n 25 gasten hebben we genoten van een overvloed aan heerlijk Syrisch eten dat een vriend uit Damascus had klaargemaakt. Er was volop gelegenheid voor ontmoeting, gesprekken en gezelligheid. Zo´n avond vliegt voorbij! Twee vragen bleven wel hangen: Hoe werd koning Jezus destijds ontvangen? En hoe wil jij Hem ontvangen?