,

Jezus, demonen en een leeg huis.

Jezus zei: “Wanneer een ​onreine geest​ iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, 44zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht.45Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de ​demon​ intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie”. De bijbel, Mattheus 12:43-45

 

Onlangs was er in Polen een grote demonstratie voor een blank Polen. Er werden nogal wat leuzen geroepen die een link met het christelijk geloof suggereren. Er werd zelfs opgeroepen tot bidden voor een islamitische holocaust. Racisme, anti-semitisme en xenofobie blijken groeiend te zijn in Polen. Maar ook in Europa. Anti-islam gevoelens kunnen daar gerust aan toegevoegd. Want in datzelfde weekend voerde een handjevol rechts-extremistische kleuters van Pegida in Enschede op een bouwplek voor een moskee een ontwijdingsritueel uit. Ook daarbij werd christelijke symboliek niet geschuwd en de boodschap moest helder zijn: Nederland voor Nederlanders.

Het Nederlands Dagblad commentarieerde daarop door de acties in Polen en van Pegida te benoemen als giftige geesten van het verleden die opnieuw verschijnen. Aan christenen de taak om dit te bestrijden en te ontmaskeren als kwaadaardig en, voeg ik daar aan toe, niet hun naam en geloof te laten kapen door deze extremisten, die niets van God of het christelijke geloof (laat staan de islam) hebben begrepen.

https://www.nd.nl/nieuws/commentaar/blank-europa.2849577.lynkx

Ik moest denken bij dit commentaar aan het voorbeeld dat Jezus eens noemde in een gesprek met joodse religieuze leiders over demonen en het uitdrijven daarvan. Jezus noemt het voorbeeld van een boze geest die uitgedreven wordt (maar niet vernietigd). Als deze geest na omzwervingen terug komt bij zijn oude stek, om rust te vinden, treft hij die plek nog steeds leeg aan. Hij besluit om er dan maar weer in te trekken, maar neemt 7 handlangers mee. Zo wordt de nieuwe situatie vele malen ergen dan voorheen. Het lege huis wordt gekraakt, met alle gevolgen van dien.

 

Nederland lijkt ook wel op zo’n huis. Na de tweede Wereldoorlog en de Holocaust hebben we met z’n allen gezegd ‘dit nooit meer’. De boze geest van antisemitisme en fascisme werd uitgedreven. Het huis werd schoongemaakt. Het zag er al snel mooi van buiten. Maar binnen nam de schoonmaak steeds drastischer vormen aan. Kaler en leger. Alles moest weg. Zelfs de hoofdbewoner moest het veld ruimen. Nou ja, misschien was er in een hoekje op zolder nog wel plaats voor God, voor wie daar behoefte aan had. Maar voor de rest stond het huis leeg, doelloos, mooi te zijn.

Maar als je een huis leeg laat staan, komt vroeg of laat een groep krakers langs met minder goede bedoelingen. En omdat het niet aan zijn bestemming voldoet, en mensen stuurloos en doelloos laat sudderen,  heeft de oude demon alle mogelijkheden om terug te keren en zich er weer te nestelen. En hé, niet alleen zíjn oude kamer is leeg, ook al die andere kamers. ‘Kom op, vrienden, hier kunnen we met z’n allen wonen!’. Zo komen niet alleen de oude demonen van fascisme en anti-semitisme terug. Maar ook xenofobie, racisme, anti-islam, individualisme, kapitalisme, liberalisme, nationalisme en misschien nog wel meer.

De voortekenen zijn er, en uiten zich steeds feller, met Pegida-acties, gehamer op joods-christelijke cultuur, alt-right en antifa.

Het lijkt er sterk op dat de boze geest die uitgedreven was na WOII aan het terugkeren is. Dit keer met 7 handlangers.

 

Kan dit gestopt worden? Jezus is vrij duidelijk over zijn bedoeling: Je kunt je huis wel mooi opknappen van buiten en ermee pronken. Maar als er van binnen niets klopt – geen hart heeft –, als het leeg blijft van binnen, en zo zijn doel voorbij schiet,  dan gaat het vroeg of laat fout. Je kunt wel de boze geest van antisemitisme uitdrijven, maar als je je vervolgens beperkt tot cosmetische aanpassingen, is dat vragen om problemen.

Het is aan de volgelingen van Jezus – christenen – , die geloven in de waarheid van God zoals we leren uit de Bijbel en het leven van Jezus Christus, om in de eerste plaats radicaal afstand te nemen van het wanstaltige misbruik van het geloof door organisaties als Pegida. Zeker wanneer we van moslims verwachten dat zíj radicaal afstand nemen van islamitisch terrorisme.

Een krachtig #NotInMyName dus.

Ook richting alles wat koketteert met zogenaamd ‘Joods-christelijke cultuur’, waar in de uiting ervan niets Joods of christelijks zit.

Daarnaast is het aan ons om serieus werk te maken om dat prachtige huis ook van binnen bewoonbaar te maken. Te lang hebben wij ook alleen maar die mooie buitenkant bewonderd, zonder ons al druk te maken om de binnenkant.  De boze geest dreigt met zijn 7 handlangers het huis over te nemen en iedereen in het onheil te storten. Voordat het huis onder hun gewicht dreigt in te storten, voordat het huis onbewoonbaar verklaard wordt, kunnen wij zorgen dat de boze geesten het huis – niet leeg – maar onverklaarbaar bewoond aantreffen . Bewoond door de Geest van God.

Vul het huis met die goede Geest. Met zijn liefde, gerechtigheid, waarheid. Met de Geest van verdraagzaamheid, vergeving en welkom. Het opkomen voor de onderdrukten en de zwakken.

Zo bouwen we een huis dat mooi en warm is van binnen. Waar mensen zich thuis voelen. En dan is er vanzelf geen ruimte meer voor zo’n boze geest. Laat staan 8.

 

Reacties welkom via martijn@hetkruis.org