,

Kerstboodschap 2019 Mag Jezus jouw Licht zijn?

Overdenking: Licht voor je leven.

Heb jij een verhaal dat je meedraagt? Waar misschien niemand van weet. Waar je liever niet over praat. Maar waar je wel steeds mee geconfronteerd wordt. Omdat anderen iets van jou vinden, over je praten of je hun veroordelende blikken voelen, zonder dat zij werkelijk weten wat er is. Of omdat je denkt aan dingen van je zelf waar je niet heel trots op bent.

Dan kun je soms last hebben van donkere plekken. Je zoekt naar lichtpuntjes. En soms vind je die, maar die doven ook zo maar weer uit. Misschien heb je het al lang opgegeven, en leg je je neer bij hoe je leven gaat.

Het goede nieuws is dat er één is die niet opgeeft. Iemand die om je geeft, en die onderdeel wil zijn van jouw verhaal. De boodschap van Kerst is dat God jou niet opgeeft, maar zich om jou bekommert.

God is Licht. En zijn licht wil hij met je delen. Zodat je ziet wie je bent in het eerlijke licht van zijn liefde, en niet in het valse licht van ongefundeerde oordelen van anderen of van je zelf.

Gods verhaal is het verhaal dat hij deelt met ons. Doordat hij zijn Licht naar deze wereld stuurde, zodat je in zijn licht kan leven. Dan kun je zien dat je niet hoeft blijven leven in de donkere plekken. Dat hij je niet wilt laten zitten, maar je nieuw perspectief geeft. Omdat hij werkelijk om je geeft. Dan zie je dat je  ondanks je vergissingen en fouten in het verleden, nog steeds welkom bent bij God als zijn geliefde kind.

Jezus heeft gezegd: “Als een Licht ben ik in de wereld gekomen, zodat niemand die in mij gelooft in de duisternis blijft [1]

Hoe zet Jezus jouw leven in een nieuw licht, waardoor je een nieuwe toekomst krijgt? Daarover staan veel verhalen in de bijbel. Een daarvan wil ik graag vertellen. Het gaat over een vrouw die Jezus ontmoet op een heel donker moment in haar leven. Het geldt net zo goed voor mannen, dus luister goed[2].

Het was nog vroeg in de ochtend. De vrome mannen, die alles van God en zijn wet menen te weten, hebben me aan de haren meegesleept naar de tempel. Ze hebben me betrapt met een man die niet mijn echtgenoot is. Maar alleen ik wordt meegesleept. Zo gaat dat. Mensen met macht kunnen alles, of het nou eerlijk is of niet. Ik tel niet mee, ik word niet gezien.

En nu hebben ze een reden om me te veroordelen. Het is natuurlijk hypocriet, want toevallig kwam aan het licht wat ik gedaan heb, maar wat zij doen in het donker, daar komen ze mee weg. Wat als dát eens aan het licht zou komen! Waar is trouwens die man met wie ik was – die is er tussenuit geknepen. Het is niet eerlijk. Maar ja, wie ben ik.

Op het tempelplein staat een man. Ze noemen hem Jezus – ik heb wel eens van hem gehoord. Hij schijnt ook alles te weten over God en de wetten. Nou, dan weet je het wel. Mannen onder elkaar. Ik heb geen schijn van kans. Maar waarom gaan ze nog naar Hem? Wat voegt hij  nog toe aan hun oordeel dat al lang klaar ligt?

Er zijn al mannen die stenen hebben opgepakt. Natuurlijk. Zij die het meest te verbergen hebben, zijn het eerste met de beschuldigingen en veroordelingen van anderen, om hun eigen zwakte te verbergen.

Maar ze vragen eerst nog aan deze Jezus: In de wet staat dat op overspel de doodstraf staat. Wat vindt u eigenlijk? Willen ze mij veroordelen of Jezus in de val lokken, over mijn rug? Of gewoon allebei?

Jezus zegt niets. Hij bukt en gaat op de grond schrijven. Ik kan niet zien wat hij schrijft.

Dan vragen de mannen het nog een keer. Ze willen een antwoord. Dan zegt Jezus wel wat: “Als er iemand is die nog nooit iets verkeerd gedaan heeft tegen God of andere mensen, die kan als eerste een steen gooien”. Dan bukt hij weer en schrijft. Ik verwacht elk moment nu een steen op mijn hoofd. Die mannen kennen de wetten van God en houden zich er strikt aan. Natuurlijk zien ze zichzelf als zonder zonde.

Maar er gebeurt niets. Ik durf niet te kijken. Maar ik hoor stenen uit handen vallen op de grond. Ik hoor dat mannen zich om draaien en weg lopen. Een voor een. Het wordt doodstil op het plein. Ik kijk voorzichtig om me heen. Er is niemand meer. Ze zijn weg. En ineens kijk ik in het gezicht van Jezus. Hij is er nog wel. Hij gooit geen steen. Hij kijkt mij aan. Met ogen vol liefde en ontferming. Wat een echtheid! Waar is iedereen, vraag hij. Heeft niemand het oordeel voltrokken? “Nee meneer”, zeg ik zacht. “Ik doe dat ook niet”, zegt hij met liefdevolle stem. “Ga maar naar huis. Maar leef voortaan zoals God het wil.”

Ik ben beduusd. Ik kijk naar hem. Het licht in zijn ogen, de ontferming in zijn woorden – wat doet hij? Het is alsof hij zegt: Iedereen ziet jou als een vrouw met een verleden. Ook ik ken je verhaal. Maar dat verhaal hoeft niet langer bepaald te worden door je verleden of de oordelen van anderen. Ik wil er deel van uitmaken. Dan wordt je verhaal bepaald door mijn liefde, in mijn licht.

Het is alsof hij alle pijn, alle duisternis, alle onrecht in mijn leven op zichzelf legt. Letterlijk: Want hij komt op voor mij. Nu zijn die mannen niet boos op mij, maar op hem! Want met een simpele zin heeft hij de hypocrisie ontmaskerd. Mensen zitten vol met oordelen. Ikzelf ook. Maar Jezus laat zijn licht erop schijnen. En in dat licht is zelfs de meest vrome niet beter dan de minst geziene. Iedereen heeft een verborgen verhaal.

Ik sta op, ik sta te trillen op mijn benen. Ik zocht licht in mijn leven, maar het Licht heeft mij gevonden. Jezus kiest voor mij. Oog in oog met Jezus voel ik voor het eerst dat Iemand écht om mij geeft. Dat is bevrijdend. Licht.

Met een merkwaardig gevoel loop ik het plein over en moet denken aan de woorden van de oude koning David:

29U bent het die mijn ​lamp​ doet schijnen, u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis[3],

Het is waar geworden door de liefde van Jezus. Hij is mijn licht.

Als ik naar de Oostpoort loop schijnt de opgaande ochtendzon mij tegemoet: Het is licht geworden. Een nieuwe dag. Letterlijk.

Ik voel hoe mensen me nog nakijken. Maar ze zien mij in het licht van de opgaande zon. Vrij. Licht. Als ik de poort uitloop, hoor ik nog net de stem van Jezus tegen de mensen praten: Hij zegt: “Ik ben het Licht voor de wereld. Wie mij volgt, zal niet meer in duisternis leven”[4]. Ik wil hem volgen.

Dit kan jouw verhaal zijn. Want ook jij, man of vrouw, bent iemand met een verhaal, met een verleden, waarin je vast loopt – door jezelf of door anderen. Jezus wil deel worden van jouw verhaal. Daarom kwam hij in deze wereld. Om je leven op het goede spoor te zetten. In het licht van zijn liefde, zijn vergeving. Zodat je niet in dat verleden, in die duisternis hoeft te blijven, maar opnieuw mag beginnen.

Durf jij het licht van Jezus in je leven toe te laten? Durf jij je verhaal met Hem te delen? Dat kan spannend zijn. Pijnlijk omdat je ook de minder mooie kanten van jezelf onder ogen moet komen. Maar het geeft bevrijding.

Jij wordt vergeven en mag leven, wanneer je het licht van Jezus in je leven laat schijnen.  “Als een Licht ben ik in de wereld gekomen, zodat niemand die in mij gelooft in de duisternis blijft

Mag Hij jouw licht zijn?

(reacties naar: martijn@hetkruis.org)


[1] Johannes 12:46

[2] Johannes 8:1-12

[3] Psalm 18:29

[4] Johannes 8:12