Innocence of Muslims – incense of Christians

Rond het jaar 60 schreef Paulus een brief aan de kerk in Kolossenzen. Terwijl hij deze brief schreef, zat hij gevangen vanwege het feit dat hij het Evangelie van Jezus Christus verkondigde. Een gedeelte uit deze brief (Kolossenzen 4 vers 2 t/m…

The innocence of Jesus

Uit heel de wereld klinken reacties van moslims en niet-moslims op de film Innocence of Muslims. Dwars door alle culturen, opinies en gezochte oplossingen klinkt Gods stem om naar Hem te kijken die om ons bespot en veracht werd. Over de…

Zoeken en gevonden worden

Door Erika van Nes - Visscher 2 Korinthe 5:17-21 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door…

Inzicht in islam op Kruis en Hidjra cursusavonden

In de afgelopen maanden is de cursus ‘Kruis en Hidjra’ gehouden. Doel van deze cursusavonden is onder meer de kernzaken van de islam en de verschillen met het evangelie te leren kennen. Daarnaast worden er contacten gelegd met moslims en…
,

Islam in huis

Het Kruispunt organiseert jaarlijks ontmoetingsdagen rondom het thema ‘islam in huis’.  In november 2011 was de eerste bijeenkomst voor familieleden en kerkelijk werkers die te maken hebben met een interreligieuze relatie of met iemand…

In gesprek met moslims

Dinsdag 15 mei 2012 vond in de Kandelaarkerk in Dordrecht een ontmoeting plaats tussen vijftien jonge moslims van Marokkaanse en Nederlandse afkomst en tien christelijke jongeren uit Zwijndrecht, Dordrecht en Ridderkerk. Het initiatief voor…

Jezus is Gods zoon en Johannes was zijn profeet

  Het evangelie volgens Marcus Hoofdstuk 1   1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.   2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij…
,

Vrouwen ontmoeten elkaar

De afgelopen maanden heeft het Kruispunt drie gespreksavonden georganiseerd tussen christenvrouwen en moslimvrouwen. De moslimvrouwen waren van Turkse afkomst. Aan bod kwamen allerlei onderwerpen die voor beide groepen leven. Onder het genot…