, ,

Kiemkracht

Het voorjaar is een seizoen waar ik erg van houd. De bomen waar ik op uitkijk kleuren weer groen, de wereld lijkt een frisse verflaag te krijgen. Dit jaar doe ik opnieuw een poging om ook wat van dat groen in mijn vensterbank en op mijn balkon…

Catechese

  Het Kruispunt verzorgde in maart twee avonden catechese voor de jeugd van de GKv in Dordrecht. Een inleiding over de islam en hoe met moslims om te gaan, alsmede een bezoek aan een moskee in Dordrecht maakten deel uit van deze korte…

Paasmaaltijd

"Ruim baan voor de koning! Wat voor een koning? Een nederige en lijdende koning die huilt bij het zien van Jeruzalem. Een koning die niet alleen vrede wíl voor zijn volk maar ook alles in het werk stelt om die vrede mogelijk te maken. Ruim…

Cursus Insjallah

De cursus Insjallah wordt op 31 maart afgerond. Met 15 deelnemers was er een mooie groep waarin we veel konden leren. De meeste deelnemers zijn lid van de GKv Vlaardingen, die we met deze cursus ook een stukje toerusting willen geven. Op het…

Kookochtend

Op maandagochtend 29 februari heeft de eerste kookochtend plaatsgevonden - en dat smaakte naar meer! Een enthousiaste groep dames, jong en oud, heeft samen het Turkse recept voor simit geleerd, en genoten van elkaars gezelligheid. Een mooie…
, ,

Zegen voor een Syriër uit Damascus

Zegen voor een Syriër uit Damascus   De geschiedenis van Naäman in 2 Koningen 5 is een van de weinige verhalen in het Oude Testament waarin het volk Israël beantwoordt aan de missie die God het volk had meegegeven. God zou Abraham…

Vuur uit de hemel

Vuur uit de hemel. Lukas 9:51-56 De passage uit Lukas 9 markeert het begin van wat we misschien wel de lijdenstijd van Jezus kunnen noemen. Vanaf nu focust Jezus zich op Jeruzalem, want de tijd van zijn opname is aangebroken. Maar wat…

Van Marrakesh naar Medina?

Gedachten bij de Marrakesh Verklaring Door: Martijn Leeftink Onlangs kwamen in Marrakesh, Marokko, vele islamitische geleerden uit islamitische landen bij elkaar om samen door te spreken over de rechten van religieuze minderheden in islamitische…

Het cadeau van Kain en Abel

Het cadeau van Kain en Abel In Het Kruispunt komen we regelmatig met moslims, christenen en wie er maar bij wil zijn, samen rond een verhaal uit de bijbel. Soms een zeer bekend verhaal. Het verhaal hoe God de wereld maakte bijvoorbeeld. En…

Kerstmaaltijd

Heel veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar vrede. En trouwens niet alleen in onze tijd. Daarom moet voor de herders in het veld buiten Bethlehem die aankondiging van de engelen “vrede op aarde” ook zo bijzonder hebben geklonken. Ze…