Paasmaaltijd

“Ruim baan voor de koning! Wat voor een koning? Een nederige en lijdende koning die huilt bij het zien van Jeruzalem. Een koning die niet alleen vrede wíl voor zijn volk maar ook alles in het werk stelt om die vrede mogelijk te maken. Ruim baan voor… koning Jezus!” Tijdens de paasmaaltijd op 18 maart […]

Cursus Insjallah

De cursus Insjallah wordt op 31 maart afgerond. Met 15 deelnemers was er een mooie groep waarin we veel konden leren. De meeste deelnemers zijn lid van de GKv Vlaardingen, die we met deze cursus ook een stukje toerusting willen geven. Op het programma stond onder meer een bezoek aan de Al Hidjra moskee, naast […]

Kookochtend

Op maandagochtend 29 februari heeft de eerste kookochtend plaatsgevonden – en dat smaakte naar meer! Een enthousiaste groep dames, jong en oud, heeft samen het Turkse recept voor simit geleerd, en genoten van elkaars gezelligheid. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en letterlijk iets van de cultuur van de ander te ‘proeven’! […]

Zegen voor een Syriër uit Damascus

Zegen voor een Syriër uit Damascus   De geschiedenis van Naäman in 2 Koningen 5 is een van de weinige verhalen in het Oude Testament waarin het volk Israël beantwoordt aan de missie die God het volk had meegegeven. God zou Abraham zegenen en van hem een groot volk maken- om een zegen te zijn […]

Vuur uit de hemel

Vuur uit de hemel. Lukas 9:51-56 De passage uit Lukas 9 markeert het begin van wat we misschien wel de lijdenstijd van Jezus kunnen noemen. Vanaf nu focust Jezus zich op Jeruzalem, want de tijd van zijn opname is aangebroken. Maar wat dat precies inhoudt, is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zijn lijdenstijd begint met […]

Van Marrakesh naar Medina?

Gedachten bij de Marrakesh Verklaring Door: Martijn Leeftink Onlangs kwamen in Marrakesh, Marokko, vele islamitische geleerden uit islamitische landen bij elkaar om samen door te spreken over de rechten van religieuze minderheden in islamitische landen. Deze conferentie leidde tot de “Marrakesh Verklaring”[1]. Daarin roepen deze geleerden, voorgangers, wetenschappers en theologen in vrij duidelijke bewoordingen op, […]

Het cadeau van Kain en Abel

Het cadeau van Kain en Abel In Het Kruispunt komen we regelmatig met moslims, christenen en wie er maar bij wil zijn, samen rond een verhaal uit de bijbel. Soms een zeer bekend verhaal. Het verhaal hoe God de wereld maakte bijvoorbeeld. En over de bomen in de hof, de slang en het verdriet als […]

Kerstmaaltijd

Heel veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar vrede. En trouwens niet alleen in onze tijd. Daarom moet voor de herders in het veld buiten Bethlehem die aankondiging van de engelen “vrede op aarde” ook zo bijzonder hebben geklonken. Ze aarzelen niet maar gaan op zoek naar het kind waar de engel over […]

Cursus “Insjallah – omgaan met moslims”.

7 avonden samen nadenken over hoe je als christen omgaat met moslims en de islam. Cursusonderwerpen zijn onder andere: – Wat is kenmerkend voor moslims? – Heeft missionair werk onder moslims zin en wat kan ik doen? – Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden? – Ontmoeting met (ex-)moslims Deze cursus helpt christenen […]

Naai- en breiclub Het Kruispunt

Elke woensdag, van 9.30 tot 11.30 komt in Het Kruispunt een gezellige groep vrouwen uit Kralingen en Crooswijk bij elkaar. We drinken samen koffie, praten bij, en maken kleren en accessoires, onder leiding van ervaren vrijwilligsters. Iedereen is welkom! Interesse? Neem contact op met Annemarie (Annemarie@hetkruis.org).