Artikelen door

,

Johannes Damascenus over de Islam.

[Dit artikel is een zeer korte versie van een artikel dat in september 2006 verscheen in het blad Soteria.] Door Martijn Leeftink Met enige regelmatig liep of reed ik, tot voor 2 jaar, met de auto door de smalle “Johannes Damascenus-straat” in de christelijke wijk Bab Tuma van de historische oude binnenstad van Damascus. Even […]

,

“Wie niet steelt of erft, werkt tot hij sterft”

Overdenking door Erika van Nes Hebreeën 9:11-17 11 Maar toen is Christus verschenen,  de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren,  maar door Zijn eigen bloed voor eens en […]

,

Het onbehagen voorbij

Onvrede, onbehagen een stem geven, mobiliseren – dat is hetgeen Wilders deed, de laatste jaren, tot en met onlangs zijn ‘minder, minder, minder.’ Gevoelens van onbehagen kanaliseren. In een wel heel smal kanaaltje… Toch zegt iets me, dat al dat reageren na de uitspraken ‘het’ ook niet is. Alle protest loopt het risico, wat op […]

,

Een beloning die alles te boven gaat.

Overdenking door Maarten van den Berg Filippenzen 3:4-8 “Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet […]

,

God bewijzen

Opinie-artikel door Erika van Nes Eind januari vond het plaats: het nationaal religiedebat. Een aantal wetenschappers ging met elkaar in debat naar aanleiding van het recent verschenen boek ‘God bewijzen; Argumenten voor en tegen geloven’. Het is niet mijn bedoeling een recensie over dit boek te schrijven. Wat mij echter prikkelt, juist in het contact […]

,

De andere wang?

Lang geleden klonk, uit de mond van een voor veel moslims gezaghebbende geleerde, Ibn Taymiyya, stevige kritiek op het geloof van de christenen. Het milde, zachtmoedige onderwijs van Jezus benadrukte liefde en genade, om de trots en hardheid die de Joodse wetten meebrachten te bestrijden. Er wordt in het evangelie vooral opgeroepen tot goedheid, vergevingsgezindheid […]

,

Scheurde U maar de hemel open…

Overdenking door Erika van Nes [do action=”tekst”]Jesaja 63:19 – 64:11 19 Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven. 1 Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven, 2 omdat […]

De wereld wacht op het verlossende Woord – Lucas 24:46-48

Preek door Ds. M. de Vries Willen wij mensen bekeren? De Vader wil dat ze tot inkeer komen! Ze vragen ons soms of het onze bedoeling is om moslims te bekeren. Wij gaan het gesprek met hen aan. Maar ze zijn soms wat wantrouwig. “Jullie willen ons toch niet bekeren hè?” Maar ook medechristenen willen […]

De Geest brengt aan het licht… – Johannes 16:8-10

Preek door Ds. M. de Vries Voor moslims die zich bezighouden met het christelijk geloof en met de bestrijding daarvan, is Johannes 16 een bekend hoofdstuk. Zij lezen daar een aankondiging door Jezus van Mohammed, die zij “het zegel der profeten” noemen. Jezus zegt immers zelf dat er nog iemand na Hem komt. Kijk maar […]