Artikelen door Arend

,

Sacrifice

[Nederlandse versie] Genesis hoofdstuk 22, vers 1 tot 14. 1 Some time later God tested Abraham. He said to him, “Abraham!” “Here I am,” he replied. 2 Then God said, “Take your son, your only son, whom you love—Isaac—and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain […]

,

Offer

[English version] Genesis hoofdstuk 22, vers 1 tot 14. 1 Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. 2 ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg […]

,

Wisdom

[Nederlandse versie] The gospel according to Matthew, chapter 11, verses 16-19 16 “To what can I compare this generation? They are like children sitting in the marketplaces and calling out to others: 17 “‘We played the pipe for you, and you did not dance; we sang a dirge, and you did not mourn.’ 18 For […]

,

Wijsheid

[English version] Het evangelie naar Matteus hoofdstuk 11, vers 16 tot 19. 16 Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: 17 “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet […]

,

Israël

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 6, vers 11 tot 18. 11 U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. 12 Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van […]

,

Israel

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 6, verses 11-18 11 See what large letters I use as I write to you with my own hand! 12 Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid […]

,

Een veilig nest

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 6, vers 6 tot 10. 6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. 7 Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Wie op de akker van zijn zondige natuur […]

,

A safe haven

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 6, verses 6-10 6 Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. 7 Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows. 8 Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap […]

,

Breng ons niet in beproeving

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 6, vers 1 tot 5. 1 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. […]

,

Lead us not into temptation

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 6, verses 1-5 1 Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. 2 Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law […]