Agenda items van het kruispunt van voor 2012

Ontmoetingsdagen ‘Islam-in-huis’

Het Kruispunt organiseert jaarlijks ontmoetingsdagen rondom het thema ‘islam-in-huis’. Voor sommige christenen komt de islam veel dichterbij dan verwacht: zoon- of (meestal) dochterlief krijgt een relatie met...

Ontmoetingsdag ‘Islam-in-huis’

Voor sommige christenen komt de islam veel dichterbij dan verwacht: zoon- of (meestal) dochterlief krijgt een relatie met een moslim, of iemand uit de naaste omgeving keert zich tot de islam. Plotseling kan er in familie en kerk een situatie…

Verslag Kruis en Hidjra Dordrecht, voorjaar 2011

In het voorjaar van 2011, is in Dordrecht door Het Kruispunt in samenwerking met Evangelie en Moslims de Kruis en Hidjra-cursus gegeven. Rond de 20 deelnemers verdiepten zich...
,

Sacrifice

[Nederlandse versie] Genesis hoofdstuk 22, vers 1 tot 14. 1 Some time later God tested Abraham. He said to him, “Abraham!” “Here I am,” he replied. 2 Then God said, “Take your son, your only son, whom you love—Isaac—and…
,

Offer

[English version] Genesis hoofdstuk 22, vers 1 tot 14. 1 Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. 2 ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga…
,

Wisdom

[Nederlandse versie] The gospel according to Matthew, chapter 11, verses 16-19 16 “To what can I compare this generation? They are like children sitting in the marketplaces and calling out to others: 17 “‘We played the pipe for…
,

Wijsheid

[English version] Het evangelie naar Matteus hoofdstuk 11, vers 16 tot 19. 16 Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: 17 “Toen we voor jullie op…
,

Israël

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 6, vers 11 tot 18. 11 U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. 12 Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en…
,

Israel

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 6, verses 11-18 11 See what large letters I use as I write to you with my own hand! 12 Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be…
,

Een veilig nest

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 6, vers 6 tot 10. 6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. 7 Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.…