Agenda items van het kruispunt van voor 2012

,

Misverstand

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 13 tot 16. 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele…
,

Een detail?

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 7 tot 12. 7 U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? 8 Niet hij die u geroepen heeft. 9 Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg…
,

Just a detail?

[Nederlandse versie] Paul´s letter to the Galatians, chapter 5, vers 7 tot 12. 7 You were running a good race. Who cut in on you to keep you from obeying the truth? 8That kind of persuasion does not come from the one who calls you. 9…
,

Vaste hoop en vurige liefde

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 1 tot 6. 1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2 Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat…
,

Persecution

[Nederlandse versie] Paul´s letter to the Galatians, chapter 4, verses 28 - 31. 28 Now you, brothers and sisters, like Isaac, are children of promise. 29 At that time the son born according to the flesh persecuted the son born by the power…
,

Vervolging

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 28 tot 31. 28 En u, broeders en zusters, bent net als Isaak kinderen van de belofte. 29 Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens…
,

Freedom

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 4, verses 21 - 27 21 Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says? 22For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman…
,

Vrijheid

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 21 tot 27. 21 Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet? 22 Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van…
,

Bewildered

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 4, verses 12-20 12 I plead with you, brothers and sisters, become like me, for I became like you. You did me no wrong. 13 As you know, it was because of an illness that I first…
,

Zorgen

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 12-18. 12 Broeders en zusters, ik smeek u, wees zoals ik, want ik ben zoals u. U hebt mij nooit enig kwaad gedaan. 13 Herinnert u zich niet de eerste keer dat ik u het evangelie…