,

Jezus’ onderwijs in verhalen: de omgekeerde wereld?

Bijbelstudie door Ilse Derksen In onze ontmoetingen als christenen en moslims raken we niet gauw uitgepraat over een aantal thema’s; soortgelijke vragen, over en weer, komen steeds terug. Wat is ‘eerlijk’ in hoe God ons beoordeelt?…
,

“Wie niet steelt of erft, werkt tot hij sterft”

Overdenking door Erika van Nes Hebreeën 9:11-17 11 Maar toen is Christus verschenen,  de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen…
,

Een beloning die alles te boven gaat.

Overdenking door Maarten van den Berg Filippenzen 3:4-8 “Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: besneden ten achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de…
,

De andere wang?

Lang geleden klonk, uit de mond van een voor veel moslims gezaghebbende geleerde, Ibn Taymiyya, stevige kritiek op het geloof van de christenen. Het milde, zachtmoedige onderwijs van Jezus benadrukte liefde en genade, om de trots en hardheid…
,

Scheurde U maar de hemel open…

Overdenking door Erika van Nes [do action="tekst"]Jesaja 63:19 – 64:11 19 Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven. 1 Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou…

Kerst: verschrikkelijk dichtbij?

Overdenking door Annemarie Krijger naar aanleiding van Lucas 2: 1-21 8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven…
,

‘Je bent mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt’

Psalm 2,7 Door ds. Marten de Vries Je kunt Psalm 2 samen met de eerste Psalm zien als opschrift boven het hele Bijbelboek Psalmen. Beide psalmen kennen zelf geen titel en terwijl Psalm 1 begint met ‘Gelukkig de mens die niet meegaat…

God laat zich niet kisten

 Bijbelstudie over I Samuël 4 en 5 Door ds. Marten de Vries Hoofdstuk 4 2 Israël werd door de Filistijnen verslagen. 4 Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen. 5 Toen de ark van het verbond met de HEER…

Zoeken en gevonden worden

Door Erika van Nes - Visscher 2 Korinthe 5:17-21 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door…

Jezus is Gods zoon en Johannes was zijn profeet

  Het evangelie volgens Marcus Hoofdstuk 1   1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.   2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij…