,

Integration problems

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 2, verses 11-14 11 When Cephas came to Antioch, I opposed him to his face, because he stood condemned. 12 For before certain men came from James, he used to eat with the…
,

Onze sjarie‘a is Jezus

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 15-21 15 Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, 16 weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het…
,

Integratieproblematiek

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 11-14 11 Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. 12 Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten…
,

Met elkaar Gods werk

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 6 tot 10 6 De belangrijkste broeders – hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens – hebben mij tot niets verplicht. 7 Integendeel,…
,

Together God’s work

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 2, verses 6 -10 6 As for those who were held in high esteem—whatever they were makes no difference to me; God does not show favoritism—they added nothing to my message. 7…
,

Timothy did, Titus didn’t?

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 2, verses 1-5 1 Then after fourteen years, I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus along also. 2 I went in response to a revelation and, meeting…
,

Timoteüs wel, Titus niet?

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 1 tot 5 1 Na verloop van veertien jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. 2 Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste…
,

All hail to God

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 1, verses 18 - 24 18 Then after three years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Cephas and stayed with him fifteen days. 19 I saw none of the other apostles—only…
,

Alle lof voor God!

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1, vers 18 tot 24 18 Pas drie jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken. 19 Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus,…
,

Arabia

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 1, verses 15-17 15 But when God, who set me apart from my mother’s womb and called me by his grace, was pleased 16 to reveal his Son in me so that I might preach him among…