,

Scheurde U maar de hemel open…

Overdenking door Erika van Nes [do action="tekst"]Jesaja 63:19 – 64:11 19 Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven. 1 Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou…

Kerst: verschrikkelijk dichtbij?

Overdenking door Annemarie Krijger naar aanleiding van Lucas 2: 1-21 8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven…

Driemaal is scheepsrecht

Door Erika van Nes - Visscher Onlangs had ik een week met veel verschillende gesprekken met veel verschillende moslims. Nu luidt een spreekwoord ´driemaal is scheepsrecht´. En driemaal ging het gesprek erover hoe ons leven in het hier en…
,

‘Je bent mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt’

Psalm 2,7 Door ds. Marten de Vries Je kunt Psalm 2 samen met de eerste Psalm zien als opschrift boven het hele Bijbelboek Psalmen. Beide psalmen kennen zelf geen titel en terwijl Psalm 1 begint met ‘Gelukkig de mens die niet meegaat…
,

Kurban Bayramı

Door Annemarie Krijger - van der Esch 26 oktober vieren moslims hun offerfeest. Het is het gedenken van de bereidheid van Ibrahim om zijn zoon te offeren, als God dat vraagt. Uiteindelijk hoeft het toch niet; een dier neemt de plaats van…

God laat zich niet kisten

 Bijbelstudie over I Samuël 4 en 5 Door ds. Marten de Vries Hoofdstuk 4 2 Israël werd door de Filistijnen verslagen. 4 Het leger liet de ark van het verbond uit Silo overbrengen. 5 Toen de ark van het verbond met de HEER…

Innocence of Muslims – incense of Christians

Rond het jaar 60 schreef Paulus een brief aan de kerk in Kolossenzen. Terwijl hij deze brief schreef, zat hij gevangen vanwege het feit dat hij het Evangelie van Jezus Christus verkondigde. Een gedeelte uit deze brief (Kolossenzen 4 vers 2 t/m…

The innocence of Jesus

Uit heel de wereld klinken reacties van moslims en niet-moslims op de film Innocence of Muslims. Dwars door alle culturen, opinies en gezochte oplossingen klinkt Gods stem om naar Hem te kijken die om ons bespot en veracht werd. Over de…

Zoeken en gevonden worden

Door Erika van Nes - Visscher 2 Korinthe 5:17-21 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door…

Jezus is Gods zoon en Johannes was zijn profeet

  Het evangelie volgens Marcus Hoofdstuk 1   1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.   2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij…