,

Sacrifice

[Nederlandse versie] Genesis hoofdstuk 22, vers 1 tot 14. 1 Some time later God tested Abraham. He said to him, “Abraham!” “Here I am,” he replied. 2 Then God said, “Take your son, your only son, whom you love—Isaac—and…
,

Offer

[English version] Genesis hoofdstuk 22, vers 1 tot 14. 1 Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. 2 ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga…
,

Wisdom

[Nederlandse versie] The gospel according to Matthew, chapter 11, verses 16-19 16 “To what can I compare this generation? They are like children sitting in the marketplaces and calling out to others: 17 “‘We played the pipe for…
,

Wijsheid

[English version] Het evangelie naar Matteus hoofdstuk 11, vers 16 tot 19. 16 Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: 17 “Toen we voor jullie op…
,

Israël

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 6, vers 11 tot 18. 11 U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. 12 Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en…
,

Israel

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 6, verses 11-18 11 See what large letters I use as I write to you with my own hand! 12 Those who want to impress people by means of the flesh are trying to compel you to be…
,

Een veilig nest

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 6, vers 6 tot 10. 6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. 7 Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.…
,

A safe haven

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 6, verses 6-10 6 Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. 7 Do not be deceived: God cannot be mocked. A…
,

Breng ons niet in beproeving

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 6, vers 1 tot 5. 1 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas…
,

Lead us not into temptation

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 6, verses 1-5 1 Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be…