,

Night of Power

[Nederlandse versie] The Gospel to Luke, chapter 2, verses 1 - 14. 1About that time Emperor Augustus gave orders for the names of all the people to be listed in record books. 2These first records were made when Quirinius was governor…
,

Nacht van pracht

[English version] Het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 2, vers 1 tot 14. 1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het…
,

Eenheid

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 22 tot 26. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar…
,

Unity

[Nedrelandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 5, verses 22-26 22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, 23 gentleness and self-control. Against such things there…
,

Djihaad

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 16 tot 21. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd…
,

Misunderstanding

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 5, verses 13-16. 13 You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh; rather, serve one another humbly in love. 14 For…
,

Misverstand

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 13 tot 16. 13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele…
,

Een detail?

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 7 tot 12. 7 U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? 8 Niet hij die u geroepen heeft. 9 Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg…
,

Just a detail?

[Nederlandse versie] Paul´s letter to the Galatians, chapter 5, vers 7 tot 12. 7 You were running a good race. Who cut in on you to keep you from obeying the truth? 8That kind of persuasion does not come from the one who calls you. 9…
,

Vaste hoop en vurige liefde

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 1 tot 6. 1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2 Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat…