,

Persecution

[Nederlandse versie] Paul´s letter to the Galatians, chapter 4, verses 28 - 31. 28 Now you, brothers and sisters, like Isaac, are children of promise. 29 At that time the son born according to the flesh persecuted the son born by the power…
,

Vervolging

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 28 tot 31. 28 En u, broeders en zusters, bent net als Isaak kinderen van de belofte. 29 Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens…
,

Freedom

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 4, verses 21 - 27 21 Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says? 22For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman…
,

Vrijheid

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 21 tot 27. 21 Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet? 22 Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van…
,

Bewildered

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 4, verses 12-20 12 I plead with you, brothers and sisters, become like me, for I became like you. You did me no wrong. 13 As you know, it was because of an illness that I first…
,

Zorgen

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 12-18. 12 Broeders en zusters, ik smeek u, wees zoals ik, want ik ben zoals u. U hebt mij nooit enig kwaad gedaan. 13 Herinnert u zich niet de eerste keer dat ik u het evangelie…
,

Crescent

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 4, verses 8-11 8 Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods. 9 But now that you know God—or rather are known by God—how is…
,

Halve maan

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 8 tot 11. 8 Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. 9 Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door…
,

Servants, friends, brothers and sisters

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 4, verses 1 - 7 1 What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. 2 The heir is subject to guardians…
,

Dienaren, vrienden, broers en zussen

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 1 tot 7. 1 Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. 2 Hij staat onder voogdij…