,

Baptism Gown

Dutch version Paul’s letter to the Galatians, chapter 3, verses 25 – 29. 25 Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. 26 So in Christ Jesus you are all children of God through faith, 27 for all of you who were…
,

Doopjurk

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 25 tot 29. 25 Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door…
,

Sola fide

[Nederlandse versie] Paul's letter to the Galatians, chapter 3, verses 19 - 24 19 Why, then, was the law given at all? It was added because of transgressions until the Seed to whom the promise referred had come. The law was given through…
,

Sola fide

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 19 tot 24. 19 Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest.…
,

Seed(s)

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 3, verses 15-18 15 Brothers and sisters, let me take an example from everyday life. Just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so…
,

Nakomeling(en)

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 15-18 15 Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament, een testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo’n testament ongeldig verklaren…
,

The purpose of the law

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 3, verses 10 – 14 10 For all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written: “Cursed is everyone who does not continue to do everything written in…
,

Het doel van de wet

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 10 tot 14 10 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ 11 Dat…
,

Father Abraham

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 3, verses 6 to 9 6 So also Abraham “believed God, and it was credited to him as righteousness.” 7 Understand, then, that those who have faith are children of Abraham. 8…
,

Vader Abraham

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 6 tot 9 6 Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ 7 U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham…