Veel mensen zeggen dat ze in Jezus de Messias/Christus (Isa al-Masih) geloven, maar wat bedoel je als je zoiets zegt? Ken je de boodschap en het leven van Jezus goed genoeg om te kunnen zeggen dat je Hem volgt?
In de Bijbel (Tauraat-Zaboer-Indjil) lees je hoe God zich bekend heeft gemaakt aan mensen. Je ontdekt dat Hij onze Schepper en Heer is die ons liefheeft. De belangrijkste boodschap van de Bijbel is de komst van Jezus naar deze aarde om ons te redden van de slavernij van het kwaad en terug te brengen bij God. De een is christelijk opgevoed, de ander islamitisch, een derde weer anders. Maar God vraagt niet bij welke groep we horen, Hij vraagt ons persoonlijk antwoord te geven. Lees de Bijbel en maak kennis met de boodschap van Jezus. Vraag zelf aan God of Hij je duidelijk maakt wie Hij is en wat de weg is naar Hem toe!