Inzicht in islam op Kruis en Hidjra cursusavonden

In de afgelopen maanden is de cursus ‘Kruis en Hidjra’ gehouden. Doel van deze cursusavonden is onder meer de kernzaken van de islam en de verschillen met het evangelie te leren kennen. Daarnaast worden er contacten gelegd met moslims en worden er ervaringen uitgewisseld. De cursus wordt georganiseerd door het Kruispunt en de evangelisatiecommissie van de GKv van Berkel en Rodenrijs, in samenwerking met Evangelie & Moslims.

Per avond waren er ongeveer tien enthousiaste deelnemers, die zich hebben verdiept in de islam en de verkondiging van Jezus aan moslims. Enkele van de deelnemers zijn ook al betrokken bij het werk van het Kruispunt, onder andere bij de handwerkochtenden. Tijdens de cursus is ingegaan op de ideeën van moslims en hoe we de liefde van Christus bekend kunnen maken.

Uit een paar reacties van deelnemers het volgende.

‘De cursus was goed opgebouwd. In het begin ging het over de verschillende stromingen binnen de islam en over de levensstijl van mensen uit een islamitische cultuur. Vanuit christelijk perspectief is de islam een religie van plichten. Zekerheid van vergeving door het bloed van Christus kennen ze niet.’

‘Ons bezoek aan een moskee in Delft was voor mij bijzonder: nooit eerder was ik in een moskee geweest. Zelfs in de gebedsruimte mochten we aanwezig zijn tijdens het avondgebed.’

‘Het maakte indruk: op een doordeweekse avond zoveel mannen (ook oude!) op hun knieën diep voorover gebogen te zien bidden. Maar het was voor mij ook heel vervreemdend: de alsmaar repeterende woordenstroom in combinatie met de strak uitgevoerde gebedshoudingen.’

‘Heel indrukwekkend waren de cursusavonden waar ex-moslims spraken die zich tot het christendom hadden bekeerd: wat een overgave en enthousiasme! Prachtig is het juist van hen te horen hoe wezenlijk het is in contacten met moslims door oprechte belangstelling de liefde van God voor mensen te laten zien.’

Een van de avonden werd gedeeltelijk ingevuld door Yuksul Güllü. Zij is een bekeerde moslim. Er is gesproken over haar bekering en de website die ze gelanceerd heeft. Deze website is een initiatief van jonge mensen die Jezus zijn gaan volgen en vanuit de islam zijn bekeerd tot christen.  Via de link: http://isaruhallah.squarespace.com/ zijn alle getuigenissen te lezen.

Op 12, 26 september, 10, 17, 31 oktober, 21, 28 november 2012  zijn de volgende Kruis en Hidjra cursusavonden. Op onze website vindt u hier binnenkort meer informatie over. Wilt u nu alvast meer weten dan kunt u een mail sturen naar erika@hetkruis.org