Kookochtend

Op maandagochtend 29 februari heeft de eerste kookochtend plaatsgevonden - en dat smaakte naar meer! Een enthousiaste groep dames, jong en oud, heeft samen het Turkse recept voor simit geleerd, en genoten van elkaars gezelligheid. Een mooie…

Kerstmaaltijd

Heel veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar vrede. En trouwens niet alleen in onze tijd. Daarom moet voor de herders in het veld buiten Bethlehem die aankondiging van de engelen “vrede op aarde” ook zo bijzonder hebben geklonken. Ze…

Cursus “Insjallah – omgaan met moslims”.

7 avonden samen nadenken over hoe je als christen omgaat met moslims en de islam. Cursusonderwerpen zijn onder andere: – Wat is kenmerkend voor moslims? – Heeft missionair werk onder moslims zin en wat kan ik doen? – Wat zijn de ervaringen…

Mannenavond

Tien mannen, een heerlijke maaltijd met kip en champignons, muziek en een goed gesprek- ingrediënten voor een gezellige en ontspannen mannenavond. Deze avonden voor moslims en christenen zijn we kortgeleden begonnen, maar de sfeer zit er al…

Moskeebezoek

Hoe ziet een moskee er nou van binnen uit? Hoe wordt er gebeden? De leerlingen van VMBO 4, HAVO 4 en VWO 4 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR) kunnen het u vertellen. Na een gastles vanuit het Kruispunt waarin we hebben nagedacht…

Dominee en Imam bij SGP Barendrecht

Dominee Martijn Leeftink sprak samen met imam Azzedine Karrat bij een avond van de SGP afdeling Barendrecht, over islamisering in Nederland. Zie voor het verslag: Imam op SGP-avond

Bevestiging Martijn Leeftink

Op 27 september 2015 werd Martijn Leeftink officieel bevestigd in het ambt van predikant voor de MAR, in een kerkdienst van de GKV Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. Sinds 2014 is hij in dienst van de MAR als opvolger van ds. Marten de Vries.…

Het offer van je leven

Op 16 september hadden we een fijne avond met dr. Hans Burger over de dood van Jezus als offer. Burger schreef een bijdrage in het boekje ‘Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging’ (Buijten en Schipperheijn 2014) over het…
, ,

Gelovig in de maatschappij

Overdenking door Marlies Cakir-Hofland Stagiaire vanuit de Christelijke Hogeschool Ede. Gelovig in de maatschappij Veel Nederlanders vinden geloof een privézaak, echt iets voor achter de voordeur. Maar als je christen bent, ben je dat…
,

Gooi geen olie op het vuur

Uit IDEAZ nr. 1 - 2015 Hoe reageren wij als christenen op islamitisch terrorisme? Gaan we mee in de protesterende massa of houden we ons afzijdig? Volgens Martijn Leeftink, directeur van het Kruispunt, kunnen we nog iets heel anders laten…