,

De genade van God

door Marlies Cakir-Hofland

Efeziërs 2:8
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God.

Zondag 7: vraag & antwoord 21
Wat is een waar geloof?

Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil.

Wanneer je in het woordenboek opzoekt wat genade precies inhoudt, staat daar het volgende: “onverplicht bewezen gunst; onverdiende weldaad; vergeving, barmhartigheid, kwijtschelding van straf”.

Genade is dat we iets krijgen wat we niet verdienen.

Waarom verdienen we geen genade?
Door de zondeval van Adam en Eva werd de perfecte relatie tussen God en de mens verbroken. Van een leven met God, kwamen we tegenover God te staan. En door de zonden die wij dagelijks doen, houden we deze verbroken relatie tussen God en onszelf in stand. Doordat we met de zonde besmet zijn kunnen we helaas niet anders. We kunnen de relatie tussen God en onszelf niet herstellen, hoe hard we hier ook ons best voor doen. We zijn failliet, blut, bankroet, onze schuld bij God is niet te betalen.

Is dit dan het einde, zijn wij voor eeuwig verloren?
Nee, gelukkig voor ons laat God het hier niet bij zitten. Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze dat God die rijk is aan barmhartigheid, ons door Zijn grote liefde in Jezus Christus levend heeft gemaakt. Wij kunnen de verbroken relatie tussen God en onszelf niet herstellen. We kunnen niets zelf verdienen, we kunnen niets zelf doen, we zijn totaal afhankelijk van Gods genade!

Het goede nieuws is dat God u en mij genade aanbiedt. Zomaar als een cadeau, gratis en voor niets. Dat zegt de tekst namelijk “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave (het is een cadeau) van God”.

God herstelt de verbroken relatie tussen Hem en de mens via Zijn zoon Jezus Christus. Jezus is gekomen om ons vrij te maken. Hij betaalde voor onze zonden zodat we vrij konden zijn in Hem. Jezus herstelt de verbinding tussen ons Zijn Vader. Genade van God betekent dus dat Hij de mensen vanuit Zijn onvoorwaardelijke liefde wil vergeven, waardoor we voor eeuwig behouden zijn. Dat is oneindige genade!

Genade is daarmee de basis van het christelijk geloof. God redt ons door Zijn genade en we ontvangen dit via de weg van het geloof. We kunnen pas echt uit genade leven wanneer we beseffen en geloven dat genade noodzaak is. Wanneer we dit geloven zijn we pas echt vrij. Want we zijn behouden, we zijn niet meer dood, maar we leven in Jezus Christus. Heerlijk dat God dit gratis aan ons wil geven. Hoewel gratis? Dat was het niet, want Jezus Christus heeft ons duur gekocht met Zijn kostbare bloed.

We kunnen het soms lastig vinden om te geloven dat het echt genade is, waar wijzelf helemaal niets aan kunnen toedoen of afdoen. Voor niets gaat (alleen) de zon op zeggen wij dan. We verdienen de hemel liever zelf door hard te werken, door moeilijke regels na te volgen of door gewoonweg niet te accepteren dat God ons Zijn genade als een cadeau aanbiedt. Maar een cadeau krijg je aangeboden, je kunt het niet verdienen. Wat wij mensen moeten leren is aanvaarden dat we, ondanks wie wij zijn, door God aanvaard worden – en dat kan alleen door geloof. Het initiatief tot redding ligt helemaal bij God, er zit niets van onszelf bij. Genade betekent dat we niets kunnen doen waardoor God meer van ons houdt. Genade betekent ook dat we niets kunnen doen waardoor God minder van ons houdt. God hield al van ons voordat wij van Hem wisten…dat is ontzettend bijzonder. Wij kunnen God geen cadeaus aanbieden, we staan met lege handen voor God. Maar onze lege handen kunnen gevuld worden met dat wat God ons te bieden heeft en dat is Zijn genade en liefde. Wanneer we leven in afhankelijkheid van God dan vult Hij onze legen handen met de zekerheid dat we Zijn kinderen zijn en in en door Jezus Christus behouden zijn! Door Jezus en in Jezus zijn we volmaakte kinderen van God. Want door Jezus’ sterven en opstanding staan we volmaakt voor God! Wat een genade!

God vraagt ons om ondanks de moeite en strijd van ons dagelijkse leven, niet op onszelf te vertrouwen, maar naar Hem te gaan en aan te nemen wat Hij ons wil geven. Genade betekent vrijheid, vergiffenis, geen angst voor de dood en een herstelde relatie met God. Laten we daarom genieten van deze kostbare cadeaus die God ons geeft. God biedt het ons aan, gratis en voor niets, aan iedereen die het nodig heeft. Vanuit Hem is er geen reden om het af te houden. Laten we leven vanuit Gods genade, door genade!

1. Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

2. Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat

3. Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Tekst & muziek: John Newton
Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman