Cursus “Insjallah – omgaan met moslims”.

7 avonden samen nadenken over hoe je als christen omgaat met moslims en de islam. Cursusonderwerpen zijn onder andere: – Wat is kenmerkend voor moslims? – Heeft missionair werk onder moslims zin en wat kan ik doen? – Wat zijn de ervaringen…

Mannenavond

Tien mannen, een heerlijke maaltijd met kip en champignons, muziek en een goed gesprek- ingrediënten voor een gezellige en ontspannen mannenavond. Deze avonden voor moslims en christenen zijn we kortgeleden begonnen, maar de sfeer zit er al…

Moskeebezoek

Hoe ziet een moskee er nou van binnen uit? Hoe wordt er gebeden? De leerlingen van VMBO 4, HAVO 4 en VWO 4 van de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad (GSR) kunnen het u vertellen. Na een gastles vanuit het Kruispunt waarin we hebben nagedacht…

Met Gods ogen leren kijken

Bijbelstudie over 1 Samuel 16:7 Door: David Derksen Samuel zal wel raar hebben opgekeken. Hij had van de Heer de opdracht gekregen om naar het huis van Isaï te gaan. Eén van de zonen van Isaï zou later koning van Israël worden, en Samuel…

Een liefdesoffensief – juist nu!

Door Erika van Nes Geweldig nieuwsbericht: Vluchtelingen overrompeld door liefde uit de kerken. Vele duizenden vluchtelingen kwamen in West-Europa voor grote verrassingen te staan. Vanuit de kerken werden deze vluchtelingen overspoeld…

Dominee en Imam bij SGP Barendrecht

Dominee Martijn Leeftink sprak samen met imam Azzedine Karrat bij een avond van de SGP afdeling Barendrecht, over islamisering in Nederland. Zie voor het verslag: Imam op SGP-avond

Heel het leven een offerfeest

Lezing Het Kruispunt, Rotterdam, woensdag 16 september 2015 Hans Burger Volgende week, 23 september tot zaterdag 26 vieren Moslims wereldwijd het offerfeest. Dat feest wordt gevierd ter herinnering aan het offer dat Abraham / Ibrahiem wilde…
,

“Als u het bent…”

Bijbelstudie door Annemarie Krijger over Mattheus 14:13-45 Johannes de Doper vertelde dat Het Koninkrijk van God nu toch echt zou komen. Maar hij is zojuist onthoofd, omdat hij kritiek had op het gedrag van de plaatselijke dictator. De dood…

Bevestiging Martijn Leeftink

Op 27 september 2015 werd Martijn Leeftink officieel bevestigd in het ambt van predikant voor de MAR, in een kerkdienst van de GKV Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. Sinds 2014 is hij in dienst van de MAR als opvolger van ds. Marten de Vries.…

Het offer van je leven

Op 16 september hadden we een fijne avond met dr. Hans Burger over de dood van Jezus als offer. Burger schreef een bijdrage in het boekje ‘Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging’ (Buijten en Schipperheijn 2014) over het…